{{ getLanguage('VanBan_DetailDocumentDraft', 'Chi tiết Dự thảo văn bản', 'Detail document draft') }}
Góp ý dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bến Tre
Nghị quyết
Lĩnh vực khác

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công  nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bến Tre

Mời quý độc giả, quý cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh góp ý dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công  nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bến Tre

Thời gian góp ý từ ngày 29/10/2020 đến hết ngày 28/11/2020

Mọi góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc trực tiếp chuyên mục Góp ý Dự thảo văn bản trên Cổng TTĐT của UBND tỉnh Bến Tre

{{ getLanguage('VanBan_OpinionDate', 'Ngày lấy ý kiến', 'Opinion day') }} {{ getLanguage('VanBan_EndDate', 'Ngày kết thúc', 'end day') }} {{ getLanguage('VanBan_Agree', 'Đồng ý', 'Agree') }} {{ getLanguage('VanBan_Disagree', 'Không đồng ý', 'Disagree') }}
29/10/2020 28/11/2020 0 0

{{ getLanguage('VanBan_Notification', 'Thông báo', 'Notification') }}!

{{ getLanguage('VanBan_ExpriedOrNotPublic', 'Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến, hoặc chưa được ban hành lấy ý kiến.', 'Document expried or do not public') }}

{{ getLanguage('VanBan_ListFeedback', 'Danh sách góp ý', 'List feedback') }}
{{ getLanguage('VanBan_Serial', 'STT', 'Serial') }} {{ getLanguage('VanBan_Opinion', 'Ý kiến', 'Opinion') }} {{ getLanguage('VanBan_Feedbacker', 'Người góp ý', 'Feedbacker') }} Email {{ getLanguage('VanBan_Detail', 'Chi tiết', 'Detail') }}
{{$index +1}} {{ getLanguage('VanBan_Agree', 'Đồng ý', 'Agree') }} {{ getLanguage('VanBan_Disagree', 'Không đồng ý', 'Disagree') }} {{dataItem.HoVaTen}} {{dataItem.Email}} {{ getLanguage('VanBan_ViewDetail', 'Xem chi tiết', 'View detail') }}
13;#Góp ý dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bến Tre
Title
Nội dung
Trích yếu
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Approval Status
Attachments