Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, bản tin số 94/2020, ngày 27 tháng 11 năm 2020​

No5Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 05 ngày/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, bản tin số 94/2020, ngày 27 tháng 11 năm 2020​

NoĐã ban hành
Cắt giao thông để phục vụ thi công công trình cống Phú Dân, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 6330/UBND-KT chấp thuận phương án cắt giao thông để phục vụ thi công công trình cống Phú Dân, thành phố Bến Tre.

No2Đã ban hànhThông báoCắt giao thông để phục vụ thi công công trình cống Phú Dân, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 6330/UBND-KT chấp thuận phương án cắt giao thông để phục vụ thi công công trình cống Phú Dân, thành phố Bến Tre.

NoĐã ban hành
Điều tiết giao thông phục vụ thi công công trình Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật xung quanh công viên Đồng Khởi và đường Đồng Khởi /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh Bến Tre có Công văn số 6308/UBND-KTN về việc điều tiết giao thông để phục vụ thi công công trình Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật xung quanh công viên Đồng Khởi và đường Đồng Khởi (đoạn từ vòng xoay đại lộ Đông Tây đến đường Hai Bà Trưng) theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

No2Đã ban hànhThông báoĐiều tiết giao thông phục vụ thi công công trình Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật xung quanh công viên Đồng Khởi và đường Đồng Khởi /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh Bến Tre có Công văn số 6308/UBND-KTN về việc điều tiết giao thông để phục vụ thi công công trình Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật xung quanh công viên Đồng Khởi và đường Đồng Khởi (đoạn từ vòng xoay đại lộ Đông Tây đến đường Hai Bà Trưng) theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

NoĐã ban hành
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin số 93/2020, ngày 23 tháng 11 năm 2020

No22Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 05 ngày/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin số 93/2020, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin Dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 92/2020 ngày 20 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin Dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 92/2020 ngày 20 tháng 11 năm 2020

No28Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin Dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 92/2020 ngày 20 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin Dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 92/2020 ngày 20 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường. Bản tin số 22/2020 ngày 19 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin số 22/2020 ngày 19 tháng 11 năm 2020

No17Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường. Bản tin số 22/2020 ngày 19 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin số 22/2020 ngày 19 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường. Bản tin số 21/2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường. Bản tin số 21/2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020

No11Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường. Bản tin số 21/2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường. Bản tin số 21/2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hànhban-tin-trieu-cuong-ban-tin-so-21-2020-ngay-18-thang-11-nam-2020
Cắt giao thông để thi công sửa chữa cầu số 2, ĐH.19, huyện Mỏ Cày Bắc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh có Công văn số 6153/UBND-KT về việc cắt giao thông để thi công sửa chữa cầu số 2, ĐH.19, huyện Mỏ Cày Bắc.

No3Đã ban hànhThông báoCắt giao thông để thi công sửa chữa cầu số 2, ĐH.19, huyện Mỏ Cày Bắc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh có Công văn số 6153/UBND-KT về việc cắt giao thông để thi công sửa chữa cầu số 2, ĐH.19, huyện Mỏ Cày Bắc.

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường 

No16Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường 

NoĐã ban hành
Bản tin dự báo thủy văn 5 ngày /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 5 ngày 

No26Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 5 ngày /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 5 ngày 

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường ngày 16 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường ngày 16 tháng 11 năm 2020

No21Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường ngày 16 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường ngày 16 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường ngày 15 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường ngày 15 tháng 11 năm 2020

No11Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường ngày 15 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường ngày 15 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường ngày 14 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường ngày 14 tháng 11 năm 2020

No10Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường ngày 14 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường ngày 14 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 90/2020, ngày 13 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 90/2020, ngày 13 tháng 11 năm 2020​

No14Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 90/2020, ngày 13 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 90/2020, ngày 13 tháng 11 năm 2020​

NoĐã ban hànhban-tin-du-bao-thuy-van-05-ngay-ban-tin-so-90-2020-ngay-13-thang-11-nam-2020
Bản tin triều cường/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin triều cường

No15Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin triều cường

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường, số 15-2020/TTC, ngày 12-11-2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin triều cường, số 15-2020/TTC, ngày 12-11-2020

No18Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường, số 15-2020/TTC, ngày 12-11-2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin triều cường, số 15-2020/TTC, ngày 12-11-2020

NoĐã ban hành
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 89/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 89/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020

No11Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 89/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 89/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin cảnh báo triều cường từ ngày 13-19/11/2020, Bản tin số 04/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin cảnh báo triều cường từ ngày 13-19/11/2020, Bản tin số 04/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020

No16Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin cảnh báo triều cường từ ngày 13-19/11/2020, Bản tin số 04/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin cảnh báo triều cường từ ngày 13-19/11/2020, Bản tin số 04/2020, ngày 09 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hànhban-tin-canh-bao-trieu-cuong-tu-ngay-13-19-11-2020-ban-tin-so-04-2020-ngay-09-thang-11-nam-2020
Bản tin dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 88/2020 ngày 06 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 88/2020 ngày 06 tháng 11 năm 2020

No5Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 88/2020 ngày 06 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 5 ngày. Bản tin số 88/2020 ngày 06 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường, Bản tin số 14/2020, ngày 04 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường, Bản tin số 14/2020, ngày 04 tháng 11 năm 2020​

No13Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường, Bản tin số 14/2020, ngày 04 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường, Bản tin số 14/2020, ngày 04 tháng 11 năm 2020​

NoĐã ban hànhban-tin-trieu-cuong-ban-tin-so-14-2020-ngay-04-thang-11-nam-2020
Bản tin triều cường/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường​

No12Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường​

NoĐã ban hành
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 86/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 86/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020

No12Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 86/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 86/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường, Bản tin số 12/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường, Bản tin số 12/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020​

No18Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường, Bản tin số 12/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường, Bản tin số 12/2020, ngày 02 tháng 11 năm 2020​

NoĐã ban hànhban-tin-trieu-cuong-ban-tin-so-12-2020-ngay-02-thang-11-nam-2020
Bản tin nhận định tình hình khí tượng thủy văn 10 ngày, Bản tin số 31/2020, ngày 01 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin nhận định tình hình khí tượng thủy văn 10 ngày, Bản tin số 31/2020, ngày 01 tháng 11 năm 2020

No9Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin nhận định tình hình khí tượng thủy văn 10 ngày, Bản tin số 31/2020, ngày 01 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin nhận định tình hình khí tượng thủy văn 10 ngày, Bản tin số 31/2020, ngày 01 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hànhban-tin-nhan-dinh-tinh-hinh-khi-tuong-thuy-van-10-ngay-ban-tin-so-31-2020-ngay-01-thang-11-nam-2020
Bản tin triều cường, Bản tin số 11-2020/TTC, ngày 01 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường, Bản tin số 11-2020/TTC, ngày 01 tháng 11 năm 2020

No13Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường, Bản tin số 11-2020/TTC, ngày 01 tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường, Bản tin số 11-2020/TTC, ngày 01 tháng 11 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường 

No7Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin triều cường 

NoĐã ban hành
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2020)

No11Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănTin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2020)

NoĐã ban hành
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 85/2020, ngày 26 tháng 10 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 85/2020, ngày 26 tháng 10 năm 2020

No4Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 85/2020, ngày 26 tháng 10 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 85/2020, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 84/2020, ngày 23 tháng 10 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 84/2020, ngày 23 tháng 10 năm 2020

No1Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 84/2020, ngày 23 tháng 10 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày, Bản tin số 84/2020, ngày 23 tháng 10 năm 2020

NoĐã ban hành
Bản tin triều cường, Đợt triều cường từ ngày 14 đến ngày 20/10/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin triều cường, Đợt triều cường từ ngày 14 đến ngày 20/10/2020

No2Đã ban hànhKhí tượng - Thủy vănBản tin triều cường, Đợt triều cường từ ngày 14 đến ngày 20/10/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Bản tin triều cường, Đợt triều cường từ ngày 14 đến ngày 20/10/2020

NoĐã ban hành
1 - 30Next