Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tiếp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt NamPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tiếp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam/PublishingImages/ID202155154826435_552021155031_202155154925873_XL.jpg

​Chiều ngày 5/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức ActionAid Quốc tế (AAV) và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội (AFV) về các chương trình hợp tác tại tỉnh. 

5/5/2021 4:45 PMYes1Đã ban hành250000250000Tin trong tỉnhTinHuyền TrangPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tiếp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam/PublishingImages/ID202155154826435_552021155031_202155154925873_XL.jpg

​Chiều ngày 5/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức ActionAid Quốc tế (AAV) và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội (AFV) về các chương trình hợp tác tại tỉnh. 

5/5/2021 4:45 PMYesĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh tiếp và chào xã giao Tổng Lãnh sự Thái Lan và Đại sứ quán Hoàng Gia Thái LanLãnh đạo tỉnh tiếp và chào xã giao Tổng Lãnh sự Thái Lan và Đại sứ quán Hoàng Gia Thái Lan/PublishingImages/ID20214271328179_2742021142420_202142713320470_XL.jpg

​Sáng ngày 27/4/2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các sở, ngành tỉnh đã có buổi tiếp và chào xã giao Đoàn công tác do Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom làm trưởng đoàn cùng Đại sứ quán Hoàng Gia Thái Lan.

4/27/2021 3:00 PMYes1Đã ban hành250000250000Tin trong tỉnhTinThu HuyềnLãnh đạo tỉnh tiếp và chào xã giao Tổng Lãnh sự Thái Lan và Đại sứ quán Hoàng Gia Thái Lan/PublishingImages/ID20214271328179_2742021142420_202142713320470_XL.jpg

​Sáng ngày 27/4/2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các sở, ngành tỉnh đã có buổi tiếp và chào xã giao Đoàn công tác do Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom làm trưởng đoàn cùng Đại sứ quán Hoàng Gia Thái Lan.

4/27/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Tập đoàn HanbeakPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Tập đoàn Hanbeak/PublishingImages/ID2021422122510768_2242021123136_2021422122620331_XL.jpg

​Sáng ngày 22/4/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Hanbeak về Dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời 100MW tại Bến Tre.

4/22/2021 1:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Tin trong tỉnhTinHuyền TrangPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Tập đoàn Hanbeak/PublishingImages/ID2021422122510768_2242021123136_2021422122620331_XL.jpg

​Sáng ngày 22/4/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Hanbeak về Dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời 100MW tại Bến Tre.

4/22/2021 1:00 PMNoĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan SethiChủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi/PublishingImages/ID202146114916844_64202111557_202146115027828_XL.jpg

​Sáng ngày 6/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam có buổi tiếp Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

4/6/2021 12:05 PMNo1Đã ban hành250000250000Tin trong tỉnhTinHuyền TrangChủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi/PublishingImages/ID202146114916844_64202111557_202146115027828_XL.jpg

​Sáng ngày 6/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam có buổi tiếp Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

4/6/2021 12:05 PMNoĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha tại Việt Nam /PublishingImages/ID2021317115322662_173202111564_2021317115449944_XL.jpg

​Sáng ngày 17/3/2021, Đoàn công tác Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pilar Méndez Jiménez làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp đoàn. 

3/17/2021 1:00 PMYes1Đã ban hành250000250000Hợp tác quốc tếTinHuyền TrangChủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha tại Việt Nam /PublishingImages/ID2021317115322662_173202111564_2021317115449944_XL.jpg

​Sáng ngày 17/3/2021, Đoàn công tác Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pilar Méndez Jiménez làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp đoàn. 

3/17/2021 1:00 PMYesĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Chiều ngày 3/3/2021, Đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do bà Deborah Paul, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp đoàn. 

3/3/2021 4:45 PMYes1Đã ban hành250000250000Hợp tác quốc tếTinHuyền TrangChủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Chiều ngày 3/3/2021, Đoàn công tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do bà Deborah Paul, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp đoàn. 

3/3/2021 4:45 PMYesĐã ban hành
Đoàn chuyên gia IFAD làm việc tại tỉnhĐoàn chuyên gia IFAD làm việc tại tỉnh/PublishingImages/ID2020124141358871_04122020_2020124141436309.jpg

​Sáng ngày 4/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn có làm việc với Đoàn chuyên gia IFAD thiết kế Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (CSAT). 

12/4/2020 3:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Các dự án đầu tưBài viếtHuyền TrangĐoàn chuyên gia IFAD làm việc tại tỉnh/PublishingImages/ID2020124141358871_04122020_2020124141436309.jpg

​Sáng ngày 4/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn có làm việc với Đoàn chuyên gia IFAD thiết kế Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (CSAT). 

12/4/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban NhaPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha/PublishingImages/ID2020123132551724_3122020133050_2020123132736630_XL.jpg

​Ngày 3/12/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã có buổi tiếp Ngài Juan Fernández-Cuervo - Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đến giới thiệu công nghệ xử lý nước mặn thành nước ngọt mà các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã xây dựng và vận hành nhà máy tại một số quốc gia trên thế giới.

12/3/2020 3:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Hợp tác quốc tếBài viếtPhương ThảoPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha/PublishingImages/ID2020123132551724_3122020133050_2020123132736630_XL.jpg

​Ngày 3/12/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã có buổi tiếp Ngài Juan Fernández-Cuervo - Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đến giới thiệu công nghệ xử lý nước mặn thành nước ngọt mà các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã xây dựng và vận hành nhà máy tại một số quốc gia trên thế giới.

12/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí MinhBí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh/PublishingImages/ID2020112415554131_24112020_2020112415632256.jpg

​Sáng ngày 24/11/2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi có buổi tiếp chào xã giao Ngài Roy Kho - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh.

11/24/2020 3:30 PMNo1Đã ban hành250000250000Tin trong tỉnhTinHuyền TrangBí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh/PublishingImages/ID2020112415554131_24112020_2020112415632256.jpg

​Sáng ngày 24/11/2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi có buổi tiếp chào xã giao Ngài Roy Kho - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh.

11/24/2020 3:30 PMNoĐã ban hành
Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba /PublishingImages/ID20201124141717943_24112020_20201124141848928.jpg

​Sáng ngày 24/11/2020, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020). Bà Indira Lopez Arguelles - Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đến dự.

11/24/2020 2:30 PMNo1Đã ban hành250000250000Tin trong tỉnhBài viếtHuyền TrangHọp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba /PublishingImages/ID20201124141717943_24112020_20201124141848928.jpg

​Sáng ngày 24/11/2020, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020). Bà Indira Lopez Arguelles - Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đến dự.

11/24/2020 2:30 PMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Thương mại Áo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Thương mại Áo /PublishingImages/ID20201111121946960_11112020122644_20201111122048460_XL.jpg

​Sáng ngày 11/11/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã có buổi tiếp Ngài Dietmar Schwank - Tham tán Thương mại Áo nhân chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre để tìm hiểu về các hoạt động đầu tư kinh doanh và các nhu cầu liên quan đến công nghệ của tỉnh.

11/11/2020 1:00 PMYes2Đã ban hành250000250000Tin trong tỉnhBài viếtHuyền TrangPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp Ngài Tham tán Thương mại Áo /PublishingImages/ID20201111121946960_11112020122644_20201111122048460_XL.jpg

​Sáng ngày 11/11/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã có buổi tiếp Ngài Dietmar Schwank - Tham tán Thương mại Áo nhân chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre để tìm hiểu về các hoạt động đầu tư kinh doanh và các nhu cầu liên quan đến công nghệ của tỉnh.

11/11/2020 1:00 PMYesĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp đoàn công tác tỉnh Ehime, Nhật BảnChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp đoàn công tác tỉnh Ehime, Nhật Bản/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/IMG_2459d.jpg
Chiều ngày 10/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Ehime, Nhật Bản do ông Tanaka Hideki - Giám đốc kinh tế và lao động làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.
2/10/2020 8:00 PMNo49Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp đoàn công tác tỉnh Ehime, Nhật Bản/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/IMG_2459d.jpg
Chiều ngày 10/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Ehime, Nhật Bản do ông Tanaka Hideki - Giám đốc kinh tế và lao động làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành
Ký kết hợp tác đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạoKý kết hợp tác đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo/PublishingImages/2020-01/2020_1_9_18_1_53_471.jpg
Chiều 9/1/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trên lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa UBND tỉnh Bến Tre, Công ty xây dựng Hanbaek (Hàn Quốc) và Công ty We Energy (Hàn Quốc). Cùng dự có ông Lee Jin Il - Tổng Giám đốc, CEO Công ty xây dựng Hanbaek; ông Han Un Ki - Giám đốc điều hành Công ty We Energy.
1/15/2020 12:00 PMYes61Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangKý kết hợp tác đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo/PublishingImages/2020-01/2020_1_9_18_1_53_471.jpg
Chiều 9/1/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trên lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa UBND tỉnh Bến Tre, Công ty xây dựng Hanbaek (Hàn Quốc) và Công ty We Energy (Hàn Quốc). Cùng dự có ông Lee Jin Il - Tổng Giám đốc, CEO Công ty xây dựng Hanbaek; ông Han Un Ki - Giám đốc điều hành Công ty We Energy.
1/15/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Chợ Lách: Bàn giao 8 nhà tình thương cho hộ nghèo Chợ Lách: Bàn giao 8 nhà tình thương cho hộ nghèo /PublishingImages/2020-01/avatar2020_1_15_10_52_41_503.jpg
Ngày 14/1/2020, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mô côi huyện Chợ Lách tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho 8 hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Ông Hồ Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mô côi tỉnh; ông Huỳnh Văn Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Chợ Lách ; đại diện đơn vị tài trợ - bà Dương Diệu Thuần, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest đến dự.
1/15/2020 10:47 AMNo53Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Việt CườngChợ Lách: Bàn giao 8 nhà tình thương cho hộ nghèo /PublishingImages/2020-01/avatar2020_1_15_10_52_41_503.jpg
Ngày 14/1/2020, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mô côi huyện Chợ Lách tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho 8 hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Ông Hồ Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mô côi tỉnh; ông Huỳnh Văn Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Chợ Lách ; đại diện đơn vị tài trợ - bà Dương Diệu Thuần, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest đến dự.
1/15/2020 10:47 AMNoĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CubaChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba/PublishingImages/2019-12/avatar2019_12_16_17_38_40_222.jpg
Chiều ngày 16/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
12/16/2019 5:38 PMYes67Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba/PublishingImages/2019-12/avatar2019_12_16_17_38_40_222.jpg
Chiều ngày 16/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
12/16/2019 5:38 PMYesĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức tiếp đoàn khách Nhật BảnPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức tiếp đoàn khách Nhật Bản/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2019122145336553_02122019_2019122145455991.jpg
Sáng ngày 02/12/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đã tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do bà Akemi Bando giới thiệu đến chào xã giao nhân chuyến thăm Bến Tre để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Cùng tham gia tiếp đoàn còn có đại diện lãnh đạo ngành y tế và giáo dục - đào tạo tỉnh Bến Tre.
12/2/2019 5:00 PMNo92Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Trương HùngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức tiếp đoàn khách Nhật Bản/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2019122145336553_02122019_2019122145455991.jpg
Sáng ngày 02/12/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đã tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do bà Akemi Bando giới thiệu đến chào xã giao nhân chuyến thăm Bến Tre để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Cùng tham gia tiếp đoàn còn có đại diện lãnh đạo ngành y tế và giáo dục - đào tạo tỉnh Bến Tre.
12/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bến TreTổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bến Tre/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/21036_15102019_20191015134720369.jpg
Sáng 15/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) do ông Hirai Shinji - Trưởng đại diện Văn phòng JETRO Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư tại tỉnh.
10/15/2019 5:00 PMNo105Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangTổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bến Tre/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/21036_15102019_20191015134720369.jpg
Sáng 15/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) do ông Hirai Shinji - Trưởng đại diện Văn phòng JETRO Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư tại tỉnh.
10/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn QuốcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/20996_11102019_2019101195733983.jpg
Sáng ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc do ông Cha Kyung Sik làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân chuyến giám sát dự án “Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập cho người nghèo tỉnh Bến Tre”.
10/11/2019 11:00 AMNo83Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/20996_11102019_2019101195733983.jpg
Sáng ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc do ông Cha Kyung Sik làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân chuyến giám sát dự án “Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập cho người nghèo tỉnh Bến Tre”.
10/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung QuốcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc/IWConvertedForms/2019-10/2019_10_10_16_25_52_779.jpg
Chiều ngày 10/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc do ông LIU Zhi Guang - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
10/10/2019 5:00 PMNo65Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc/IWConvertedForms/2019-10/2019_10_10_16_25_52_779.jpg
Chiều ngày 10/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc do ông LIU Zhi Guang - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
10/10/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Tổng Lãnh sự Thái LanPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Tổng Lãnh sự Thái Lan/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/TatCa/19953_18072019_2019718133537340.jpg
Sáng ngày 18/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp Ngài Apirat Sugondhabhirom - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh cùng phu nhân đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
7/18/2019 5:00 PMNo83Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Tổng Lãnh sự Thái Lan/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/TatCa/19953_18072019_2019718133537340.jpg
Sáng ngày 18/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp Ngài Apirat Sugondhabhirom - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh cùng phu nhân đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
7/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn chuyên gia IFADPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn chuyên gia IFAD/PublishingImages/2019-06/2019_6_17_8_13_19_427.jpg
Sáng ngày 15/6/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã có buổi tiếp và làm việc với ông James Marc - Chuyên gia chuỗi giá trị, Trưởng đoàn chuyên gia IFAD làm việc tại Bến Tre.
6/17/2019 10:00 AMNo105Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Thu HuyềnPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn chuyên gia IFAD/PublishingImages/2019-06/2019_6_17_8_13_19_427.jpg
Sáng ngày 15/6/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã có buổi tiếp và làm việc với ông James Marc - Chuyên gia chuỗi giá trị, Trưởng đoàn chuyên gia IFAD làm việc tại Bến Tre.
6/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn IFADPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn IFAD/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/19280_23052019_2019523165633481.jpg
Chiều ngày 23/5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập có buổi tiếp Đoàn công tác Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) do ông Donal Brown, Phó Chủ tịch IFAD làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh.
5/23/2019 11:00 AMNo114Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Đăng HuyPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn IFAD/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/19280_23052019_2019523165633481.jpg
Chiều ngày 23/5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập có buổi tiếp Đoàn công tác Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) do ông Donal Brown, Phó Chủ tịch IFAD làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh.
5/23/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni HarishChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/TatCa/18519_07032019_201937161613617.JPG
Chiều 7/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và trao đổi thân mật với Ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm Bến Tre. Cùng dự buổi tiếp còn có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo.
3/7/2019 5:00 PMNo173Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)An ChâuChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/TatCa/18519_07032019_201937161613617.JPG
Chiều 7/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và trao đổi thân mật với Ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm Bến Tre. Cùng dự buổi tiếp còn có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo.
3/7/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà LanLãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/18503_63201915303_20193615527992_XL.jpg
Ngày 6/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan do Ngài William Schoustra, Tham tán Nông nghiệp làm trưởng đoàn.
3/7/2019 10:00 AMNo168Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Phương HuỳnhLãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/18503_63201915303_20193615527992_XL.jpg
Ngày 6/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan do Ngài William Schoustra, Tham tán Nông nghiệp làm trưởng đoàn.
3/7/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn chuyên gia Romania (Ru-ma-ni)Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn chuyên gia Romania (Ru-ma-ni)/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/18382_2222019104530_2019222103310743_XL.jpg
Sáng 22/02/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia Romania (Ru-ma-ni) do ông Marian Tudor - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia Đồng bằng Đa Nuýp làm Trưởng đoàn.
3/7/2019 8:35 AMNo136Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Phương HuỳnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn chuyên gia Romania (Ru-ma-ni)/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/18382_2222019104530_2019222103310743_XL.jpg
Sáng 22/02/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia Romania (Ru-ma-ni) do ông Marian Tudor - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia Đồng bằng Đa Nuýp làm Trưởng đoàn.
3/7/2019 8:35 AMNoĐã ban hành
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo tỉnhTổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo tỉnh/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/TatCa/17238_5102018133114_2018105132642773_XL.JPG
Sáng 5/10/2018, ông Hanif Salim - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp đoàn.
10/5/2018 2:20 PMYes247Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangTổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo tỉnh/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/TatCa/17238_5102018133114_2018105132642773_XL.JPG
Sáng 5/10/2018, ông Hanif Salim - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp đoàn.
10/5/2018 2:20 PMYesĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Tổng Lãnh sự Ấn ĐộChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ/PublishingImages/2018-09/avatar2018_9_20_17_2_34_811.JPG
Chiều 20/9/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và làm việc với ông K. Srikar Reddy - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
9/20/2018 4:58 PMNo244Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ/PublishingImages/2018-09/avatar2018_9_20_17_2_34_811.JPG
Chiều 20/9/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và làm việc với ông K. Srikar Reddy - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
9/20/2018 4:58 PMNoĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Ủy ban Y tế Hà LanPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Ủy ban Y tế Hà Lan/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/16377_04072018_201874143258263.JPG
Sáng 4/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Ủy ban Y tế Hà Lan (MCNV) về chương trình, dự án của MCNV tại Bến Tre và định hướng phát triển Dự án Quản lý nguồn nước sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu.
7/4/2018 12:00 PMNo308Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Ủy ban Y tế Hà Lan/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/16377_04072018_201874143258263.JPG
Sáng 4/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Ủy ban Y tế Hà Lan (MCNV) về chương trình, dự án của MCNV tại Bến Tre và định hướng phát triển Dự án Quản lý nguồn nước sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu.
7/4/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc BỉChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/HT_20180519_8884.JPG
Chiều 18/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ do ông Marc Stordiau - Chủ tịch Công ty Bỉ Rent-A-Port, Phó Chủ tịch Cảng DUQM ở Oman làm trưởng đoàn đến trao đổi thông tin liên quan đến kinh tế và kỹ thuật xuất khẩu hoa quả và rau của tỉnh Bến Tre.
5/19/2018 5:00 PMNo333Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Huyền TrangChủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ/PublishingImages/Lists/ThongTinDoiNgoai/NewForm/HT_20180519_8884.JPG
Chiều 18/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ do ông Marc Stordiau - Chủ tịch Công ty Bỉ Rent-A-Port, Phó Chủ tịch Cảng DUQM ở Oman làm trưởng đoàn đến trao đổi thông tin liên quan đến kinh tế và kỹ thuật xuất khẩu hoa quả và rau của tỉnh Bến Tre.
5/19/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp Đoàn nghị sĩ Romania Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp Đoàn nghị sĩ Romania /PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/15620_3420188167_24183_XL.jpg
Ngày 01/4/2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Nghị sĩ Romania do ông Lucian - Eduard Simion - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, Nghị viện Romania làm trưởng đoàn. Cùng đi với Đoàn có ông Valeriu Arteni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam.
4/9/2018 2:00 PMNo345Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Phương HuỳnhPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp Đoàn nghị sĩ Romania /PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/15620_3420188167_24183_XL.jpg
Ngày 01/4/2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Nghị sĩ Romania do ông Lucian - Eduard Simion - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, Nghị viện Romania làm trưởng đoàn. Cùng đi với Đoàn có ông Valeriu Arteni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam.
4/9/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next