Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Khung chính sách môi trường và xã hội của dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu LongKhung chính sách môi trường và xã hội của dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/26/2017 12:00 PMYes25Đã ban hành221000000250000Thông tin dự ánTinKhung chính sách môi trường và xã hội của dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/26/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án MD-ICRSL)Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án MD-ICRSL)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/19/2016 12:00 PMYes20Đã ban hành22222556000000250000Thông tin dự ánTinDự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án MD-ICRSL)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/19/2016 12:00 PMYesĐã ban hành
Tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậuTiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/19/2016 12:00 PMNo26Đã ban hành250000250000Thông tin dự ánTinTiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/19/2016 12:00 PMNoĐã ban hành