Sign In
{{CMSDetail.PublishedDateText}} | {{CMSDetail.TacGiaName}}
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
{{CMSDetail.Title}}

{{ getLanguage('VanBan_Views', 'Lượt người xem', 'Views')}} {{CMSDetail.ReadCounter}}

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề

Thạnh Phú: Khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hình ảnh

/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020699438754_962020144756_2020699445801_XL.jpg

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Ngày 9/6/2020, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Bùi Văn Chương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Nội dung

Ngày 9/6/2020, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Bùi Văn Chương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

ID2020699438754_962020144756_2020699445801_XL.jpg

Thí sinh kể chuyện về Bác. (Ảnh: Văn Minh)

Tham dự hội thi có gần 70 thí sinh là báo cáo viên cấp huyện, cơ sở và các giáo viên kiêm chức của Trung tâm Chính trị huyện; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Thí sinh tham dự 3 phần gồm chọn mẫu chuyện, xây dựng đề cương dự thi; kể chuyện và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Mỗi thí sinh dự thi kể một mẫu chuyện, sau đó rút ra ý nghĩa giáo dục và xây dựng biện pháp học tập, làm theo.

Dự kiến, hội thi diễn ra trong 3 ngày từ 9/6 đến 11/6/2020.

ID2020699438754_962020144749_20206994358363_XL.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lâm Toàn Thắng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Minh)

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Toàn Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: "Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng, tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng đội ngũ báo cáo viên cơ sở giỏi, có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng hiệu quả.

ID2020699438754_96202014482_202069143715770_XL.jpg

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương tại hội thi. (Ảnh: Văn Minh)

Đồng thời, qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và kịp thời ghi nhận, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong huyện đối với công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…".

Nguồn: www.bentre.gov.vn

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

2020-06-09T10:00:00Z

Tin nổi bật

No

TacGia

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}\u0026ID=381\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}&amp;ID=381&amp;RootFolder=*">Thanh Tùng</a>

Phân loại

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}\u0026ID=8\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}&amp;ID=8&amp;RootFolder=*">Học và làm theo lời Bác</a>

Loại bài viết

(None)

Số Ảnh

Số tiền

Hệ số

Trạng thái

Đã ban hành

Lịch sử

Số lượt người đọc

75

FriendlyName

Số Trang

Attachments
Version: 1.0
Created at 11/30/2020 5:37 PM by Cty Tri Thuc
Last modified at 1/11/2021 6:55 PM by System Account