Sign In
{{CMSDetail.PublishedDateText}} | {{CMSDetail.TacGiaName}}
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
{{CMSDetail.Title}}

{{ getLanguage('VanBan_Views', 'Lượt người xem', 'Views')}} {{CMSDetail.ReadCounter}}

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề

Lữ đoàn 125, Vùng II Hải quân thăm, chúc Tết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hình ảnh

/PublishingImages/ID2021125134238731_2512021135330_2021125134418778_XL.jpg

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

​Ngày 25/01/2021, đoàn cán bộ của Lữ đoàn 125, Vùng II Hải quân do Thượng tá Lê Hồng Quang - Phó Chính ủy Lữ đoàn đến thăm, chúc Tết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp đoàn.

Nội dung

​Tại buổi gặp gỡ, Thượng tá Lê Hồng Quang - Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của Ban Tuyên giáo trong việc quan tâm, tạo điều kiện để Lữ đoàn thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo, truyền thông thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong học sinh tại Bến Tre trong thời gian qua. Thượng tá Lê Hồng Quang mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục tạo điều kiện để Lữ đoàn thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo tại tỉnh; với quyết tâm, Lữ đoàn 125 sẽ tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 3/2021.  

ID2021125134238731_2512021135330_2021125134418778_XL.jpg

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với đoàn cán bộ Lữ đoàn 125. (Ảnh: Thiên Hà)​

Dự tiếp đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ thông tin nhanh về kết quả Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà 5 năm qua và những kết quả đạt được quan trọng trong năm 2020; các nhiệm vụ đột phá của tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn Lữ đoàn 125 tiếp tục giành nhiều chương trình tuyên truyền biển đảo, truyền thông thu hút nguồn nhân lực tại tỉnh Bến Tre góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, ngư dân, sinh viên, học sinh gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

2021-01-25T10:20:00Z

Tin nổi bật

No

TacGia

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}\u0026ID=1505\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}&amp;ID=1505&amp;RootFolder=*">Thiên Hà</a>

Phân loại

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}\u0026ID=12\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}&amp;ID=12&amp;RootFolder=*">Thông tin tuyên truyền</a>

Loại bài viết

Tin

Số Ảnh

Số tiền

250000

Hệ số

250000

Trạng thái

Đã ban hành

Lịch sử

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot;?&gt; &lt;ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\tvphu.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Tran Van Phu&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-01-25T17:12:13.8571939+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu&gt;Tạo mới&lt;/GhiChu&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\bhtai.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Bui Huu Tai&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-01-26T14:14:42.1714841+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu /&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;/ArrayOfCMSHistoryEntity&gt;

Số lượt người đọc

103

FriendlyName

Số Trang

Attachments
Version: 1.0
Created at 1/25/2021 5:12 PM by Tran Van Phu
Last modified at 6/7/2021 1:10 PM by System Account