Sign In
{{CMSDetail.PublishedDateText}} | {{CMSDetail.TacGiaName}}
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
{{CMSDetail.Title}}

{{ getLanguage('VanBan_Views', 'Lượt người xem', 'Views')}} {{CMSDetail.ReadCounter}}

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề

Hội nghị chuyên đề về Chuyển đổi số - Định hướng cho tỉnh Bến Tre

Hình ảnh

/PublishingImages/ID202141311457496_134202111835_202141311545762_XL.jpg

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

​Sáng 13/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề về Chuyển đổi số - Định hướng cho tỉnh Bến Tre bằng hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. ​

Nội dung

ID202141311457496_134202111835_202141311545762_XL.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến dự. Ông Chu Minh Hoan - Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề.

Hội nghị giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kịp thời cập nhật các thông tin về chuyển đổi số và thực hiện chuyển đổi số tại Bến Tre theo Nghị quyết số 01/NQ/TU, ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy, Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của kinh tế số, chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

ID202141311457496_134202111841_202141311626684_XL.jpg
Điểm cầu các huyện, thành phố dự hội nghị. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Chu Minh Hoan cung cấp những thông tin cơ bản và chuyên sâu về chuyển đổi số, những định hướng cho tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

Theo ông Chu Minh Hoan, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Khó khăn lớn nhất trong chuyển đổi số là thay đổi thói quen; thách thức lớn nhất là nhận thức đúng.

ID202141311457496_134202111848_202141311642606_XL.jpg
Ông Chu Minh Hoan - Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề. (Ảnh: Huyền Trang)

Nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số tại tỉnh Bến Tre, ông Chu Minh Hoan cho rằng chính quyền số sẽ làm cho người dân tin tưởng hơn, kinh tế số làm cho người dân giàu hơn và xã hội số sẽ làm cho người dân hạnh phúc hơn.

Việc chuyển đổi số đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo tỉnh là người đặt ra những bài toán về chuyển đổi số, cùng các đơn vị tư vấn hỗ trợ hiện thực hóa các vấn đề đã đặt ra. Và phải làm cho người dân hiểu những lợi ích thiết thực về chuyển đổi số để người dân tham gia…

ID202141311457496_134202111854_20214131173731_XL.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu. (Ảnh: Huyền Trang)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, trên cơ sở tiếp thu nội dung chuyên đề kết hợp nghiên cứu Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, Đề án chuyển đổi số khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương mình, chậm nhất cuối tháng 4/2021.

Thông tin về việc Bộ Thông và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp tỉnh, có hướng dẫn tiêu chí chuyển đổi số cấp huyện, xã, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu tổ chức hội nghị triển khai các tiêu chí chuyển đổi số đến cấp huyện, xã vào đầu tháng 5/2021.

“Trong năm nay, chúng ta sẽ chọn một số lĩnh vực, nhiệm vụ tập trung thực hiện trong từng thời điểm để đạt kết quả cao nhất, Trong đó, cần tuyên truyền để tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai kế hoạch chuyển đổi số cho 1.000/5.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai chuyển đổi số cho một số ngành như y tế, giáo dục, du lịch, tài nguyên và môi trường", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

2021-04-13T04:30:00Z

Tin nổi bật

Yes

TacGia

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}\u0026ID=863\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}&amp;ID=863&amp;RootFolder=*">Huyền Trang</a>

Phân loại

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}\u0026ID=12\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}&amp;ID=12&amp;RootFolder=*">Thông tin tuyên truyền</a>

Loại bài viết

Tin

Số Ảnh

Số tiền

250000

Hệ số

250000

Trạng thái

Đã ban hành

Lịch sử

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot;?&gt; &lt;ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\bhtai.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Bui Huu Tai&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-04-13T11:57:05.2356492+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu&gt;Tạo mới&lt;/GhiChu&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\bhtai.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Bui Huu Tai&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-04-13T11:57:37.5197946+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu /&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\bhtai.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Bui Huu Tai&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-04-13T12:00:46.2015093+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu /&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;/ArrayOfCMSHistoryEntity&gt;

Số lượt người đọc

120

FriendlyName

Số Trang

Attachments
Version: 1.0
Created at 4/13/2021 11:57 AM by Bui Huu Tai
Last modified at 5/12/2021 4:15 PM by System Account