Sign In
{{CMSDetail.PublishedDateText}} | {{CMSDetail.TacGiaName}}
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
{{CMSDetail.Title}}

{{ getLanguage('VanBan_Views', 'Lượt người xem', 'Views')}} {{CMSDetail.ReadCounter}}

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề

Tăng cường phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Hình ảnh

/PublishingImages/ID2021420162057895_204202116445_202142016293161_XL.jpg

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

​Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong khu vực, các ca bệnh nhập cảnh gia tăng. Tại tỉnh đã có 18 ca bệnh được cách ly, điều trị ngay khi nhập cảnh. Để đảm bảo an toàn, không để dịch lây lan ra cộng đồng, ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2108/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan Đảng; Trường Chính trị tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

Nội dung

​​ID2021420162057895_204202116445_202142016293161_XL.jpg
Bến Tre tham gia Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Trương Hùng)

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú ý vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trong cộng đồng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc củng cố các đội chống dịch cơ động luôn trong tư thế sẵn sàng chống dịch, theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch để ứng phó kịp thời không để lây lan trong cộng đồng khi phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. Chỉ đạo các cơ sở điều trị tiếp tục áp dụng các biện pháp phân luồng bệnh nhân để phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ Covid-19, đảm bảo tuyệt đối không để lây lan Covid-19 trong môi trường bệnh viện.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ tăng cường phát hiện người nhập cư trái phép đến lưu trú trên địa bàn để kịp thời báo cáo với cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý lưu trú, tạm trú trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cư trái phép đến cư trú trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND các huyện có biên giới biển tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các 2 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Kiểm soát chặt chẽ số người lao động đi trên các tàu đánh cá.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thật tốt với ngành y tế tổ chức cách ly công dân nhập cảnh đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm tại Khu cách ly tập trung. Chủ động liên hệ với các tỉnh để tìm hiểu phương thức tổ chức giao doanh nghiệp vận tải vận chuyển công dân nhập cảnh về cách ly từ sân bay Cần Thơ để có đề xuất tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định.

Trường Chính trị tỉnh sẵng sàng cơ sở vật chất để bàn giao cho UBND thành phố Bến Tre tổ chức cách ly công dân nhập cảnh khi khu cách ly tập trung Châu Bình quá tải.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. Rà soát, củng cố tổ chức các khu cách ly tập trung của địa phương sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có nhu cầu. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường vận động người dân thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người.


Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

2021-04-20T10:20:00Z

Tin nổi bật

No

TacGia

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}\u0026ID=863\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}&amp;ID=863&amp;RootFolder=*">Huyền Trang</a>

Phân loại

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}\u0026ID=12\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}&amp;ID=12&amp;RootFolder=*">Thông tin tuyên truyền</a>

Loại bài viết

Tin

Số Ảnh

Số tiền

250000

Hệ số

250000

Trạng thái

Đã ban hành

Lịch sử

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot;?&gt; &lt;ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\tvphu.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Tran Van Phu&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-04-20T17:19:47.4271598+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu&gt;Tạo mới&lt;/GhiChu&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\tvphu.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Tran Van Phu&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-04-23T09:10:08.0254106+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu /&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;/ArrayOfCMSHistoryEntity&gt;

Số lượt người đọc

28

FriendlyName

Số Trang

Attachments
Version: 1.0
Created at 4/20/2021 5:19 PM by Tran Van Phu
Last modified at 5/12/2021 3:18 PM by System Account