Sign In
{{CMSDetail.PublishedDateText}} | {{CMSDetail.TacGiaName}}
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
{{CMSDetail.Title}}

{{ getLanguage('VanBan_Views', 'Lượt người xem', 'Views')}} {{CMSDetail.ReadCounter}}

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hình ảnh

/PublishingImages/ID20215781722732_07052021_2021578186232.png

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

​​Ngày 6/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Công văn số 2404/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Nội dung

ID20215781722732_07052021_2021578186232.png
Thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế. (Nguồn: Bộ Y tế)
​Các đơn vị triển khai các nội dung Tỉnh ủy chỉ đạo tại công văn số 617- CV/TU. Tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến đã chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt có giải pháp tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với tình hình dịch bệnh. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Các ngành, các địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.
Chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.
Tăng cường phối hợp tốt hơn nữa giữa các cơ quan trong công tác phòng, chống dịch; luôn tỉnh táo, sáng suốt bám sát thực tế, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống.
Các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Về việc đảm bảo vắc-xin tiêm phòng dịch Covid-19: Ngành Y tế rà soát toàn bộ số vắc-xin còn lại, thúc đẩy tiến độ tiêm hết số vắc-xin này nhanh nhất và công bố trên thông tin đại chúng để cho Nhân dân biết và giám sát. Quản lý và sử dụng có hiệu quả, kịp thời nguồn tài chính ngân sách đã được bố trí. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách và các giải pháp kiểm tra, giám sát để các doanh nghiệp và người dân tích cực, chủ động tham gia xã hội hóa trên cơ sở đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc sử dụng vắc-xin.
Về cách ly: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, phối hợp ngành Y tế sẵn sàng phương án tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước cách ly tại Bến Tre với số lượng trên 1.000 người. Giao Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm tham mưu ban hành Quyết định thành lập và xây dựng kế hoạch triển khai Khu cách ly tập trung tại Đồng Gò theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ các cơ sở cách ly ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát hoạt động khu cách ly, kết nối trực tuyến để các cơ quan liên quan tham gia giám sát.
Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về phòng, chống dịch, về thực hiện 5K, nhất là việc đeo khẩu trang tại các địa phương được phân công phụ trách.
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Y tế theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch để có đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời về các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Y tế theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch để có đề xuất chỉ đạo kịp thời về việc nghỉ học của học sinh. Chỉ đạo các trường triển khai tốt “5K” nhất là việc đeo khẩu trang.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hạn chế đi công tác ngoài tỉnh khi chưa cần thiết.
Tất cả những người đến từ các tỉnh, thành phố có dịch hoặc đi từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về phải đến Trạm Y tế nơi cư ngụ để khai báo y tế.
Vận động Nhân dân tham gia phát hiện người từ vùng dịch để báo với chính quyền địa phương tổ chức cách ly theo quy định, không tiếp xúc người từ vùng dịch, thực hiện nghiêm “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Hạn chế hoặc hoãn các cuộc hội nghị, hội thảo trực tiếp trong thời gian dịch bệnh. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước phải gương mẫu thực hiện “5K”.
Tiếp tục ra quân nhắc nhở, xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi ra đường, nơi công cộng. Nhắc nhỡ người dân hạn chế tụ tập đông người.
Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện cài đặt và sử dụng Bluezone, gương mẫu cài đặt cho mình và người thân; các đơn vị triển khai hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone bằng nhiều hình thức như: Loa phóng thanh, tranh cổ động, hướng dẫn cài đặt trực tiếp, nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh.
Phải đảm bảo thực hiện nghiêm “5K” khi triển khai công tác bầu cử và khi đi bầu cử.

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

2021-05-07T02:30:00Z

Tin nổi bật

No

TacGia

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}\u0026ID=828\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}&amp;ID=828&amp;RootFolder=*">Phương Thảo</a>

Phân loại

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}\u0026ID=12\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}&amp;ID=12&amp;RootFolder=*">Thông tin tuyên truyền</a>

Loại bài viết

Tin

Số Ảnh

Số tiền

250000

Hệ số

250000

Trạng thái

Đã ban hành

Lịch sử

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot;?&gt; &lt;ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\dtdat.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Dang Tan Dat&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-05-07T09:24:03.5726362+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu&gt;Tạo mới&lt;/GhiChu&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;/ArrayOfCMSHistoryEntity&gt;

Số lượt người đọc

35

FriendlyName

Số Trang

Attachments
Version: 1.0
Created at 5/7/2021 9:24 AM by Dang Tan Dat
Last modified at 5/30/2021 5:30 PM by System Account