Sign In
{{CMSDetail.PublishedDateText}} | {{CMSDetail.TacGiaName}}
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
{{CMSDetail.Title}}

{{ getLanguage('VanBan_Views', 'Lượt người xem', 'Views')}} {{CMSDetail.ReadCounter}}

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề

Bến Tre chuẩn bị sẵn sàng tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hình ảnh

/PublishingImages/ID2021511165012701_11052021_2021511165054951.png

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

​Chiều ngày 11/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã đến khu vực Đồng Gò thuộc xã Lương Hòa​, huyện Giồng Trôm khảo sát thực tế cơ sở vật chất để chuẩn bị thành lập khu cách ly tập trung Đồng Gò phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. ​

Nội dung

ID2021511165012701_11052021_2021511165054951.png
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam (bìa phải) tham quan cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Đồng Khởi (cơ sở 2). (Ảnh: Trương Hùng)

Cùng tham gia đoàn khảo sát có Sở Y tế; Sở Xây dựng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND huyện Giồng Trôm; Liên đoàn Lao động tỉnh; Trung tâm CDC tỉnh; Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre và Công ty Điện lực Bến Tre; đại diện lãnh đạo UBND huyện Giồng Trôm.

ID2021511165012701_11052021_202151116510638.png
Quang cảnh cuộc làm việc tại Trường Cao đẳng Đồng Khởi (cơ sở 2). (Ảnh: Trương Hùng)

Đoàn đã đến khảo sát cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Đồng Khởi (cơ sở 2) và có cuộc làm việc với lãnh đạo 2 trường Cao đẳng Đồng Khởi và THPT Nguyễn Thị Định.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết, hiện tại năng lực đáp ứng cách ly điều trị trong toàn tỉnh là khoảng 5.000 ca, trong đó cơ sở vật chất hiện hữu tại khu Đồng Gò có thể đáp ứng 2.000 ca, còn lại là các khu vực khác.

ID2021511165012701_11052021_202151116516451.png
Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán phát biểu. (Ảnh: Trương Hùng)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kết luận: Tỉnh quyết định chọn khu Đồng Gò gồm Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Trường THPT Nguyễn Thị Định làm khu cách ly; còn khu 17ha bên cạnh khu này dự kiến sẽ dùng xây dựng bệnh viện dã chiến.

Toàn khu Đồng Gò được xem là khu vực cách ly, điều trị dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, bên cạnh các khu vực khác. Chủ trương của tỉnh là chỉ khi nào dịch bệnh diễn biến phức tạp, bùng phát quá mức mà các khu vực khác không đáp ứng được, tỉnh sẽ kích hoạt khu vực này.

ID2021511165012701_11052021_2021511165111591.png
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận. (Ảnh: Trương Hùng)

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh ký ban hành, trong đó có phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị sở ngành khi có tình huống dịch xảy ra.

Điện lực tỉnh, Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre tham gia cùng tỉnh thực hiện các khâu chuẩn bị tốt nhất cho khu cách ly này. Công việc cụ thể sẽ được thể hiện rõ ràng trong kế hoạch.

Việc trưng dụng cơ sở vật chất phải có kế hoạch cụ thể, phải có phân khu cách ly, điều trị, hậu cần riêng biệt, rõ ràng. Tùy theo cấp độ dịch, kế hoạch của tỉnh sẽ có phương án tương ứng, từng bước sử dụng Trường Cao đẳng Đồng Khởi, rồi đến sử dụng Trường THPT Nguyễn Thị Định, rồi đến kích hoạt bệnh viện dã chiến.

Việc mua sắm cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khi xảy ra dịch. Các công việc phải được đưa vào kế hoạch phân công cụ thể, triển khai đồng bộ.​


Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

2021-05-11T12:00:00Z

Tin nổi bật

No

TacGia

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}\u0026ID=637\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}&amp;ID=637&amp;RootFolder=*">Trương Hùng</a>

Phân loại

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}\u0026ID=12\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}&amp;ID=12&amp;RootFolder=*">Thông tin tuyên truyền</a>

Loại bài viết

Tin

Số Ảnh

Số tiền

250000

Hệ số

250000

Trạng thái

Đã ban hành

Lịch sử

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot;?&gt; &lt;ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\bhtai.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Bui Huu Tai&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-05-11T18:31:25.2542468+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu&gt;Tạo mới&lt;/GhiChu&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;CMSHistoryEntity&gt; &lt;LoginName&gt;i:0#.w|bentre\bhtai.vpubnd&lt;/LoginName&gt; &lt;FullName&gt;Bui Huu Tai&lt;/FullName&gt; &lt;ThoiGian&gt;2021-05-11T18:38:04.061498+07:00&lt;/ThoiGian&gt; &lt;Buoc&gt;Ban hành&lt;/Buoc&gt; &lt;GhiChu /&gt; &lt;/CMSHistoryEntity&gt; &lt;/ArrayOfCMSHistoryEntity&gt;

Số lượt người đọc

52

FriendlyName

Số Trang

Attachments
Version: 1.0
Created at 5/11/2021 6:31 PM by Bui Huu Tai
Last modified at 5/23/2021 11:11 AM by System Account