Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
Tổng kết Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhTổng kết Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020730942050_307202094935_2020730954397_XL.png
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều ngày 29/7/2020, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thi do Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức với sự tham gia của 126 thí sinh, thuộc 44 đơn vị của 99 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt đến dự.
7/30/2020 4:15 PMNo169Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Tổng kết Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020730942050_307202094935_2020730954397_XL.png
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều ngày 29/7/2020, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thi do Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức với sự tham gia của 126 thí sinh, thuộc 44 đơn vị của 99 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt đến dự.
7/30/2020 4:15 PMNoĐã ban hànhThu HuyềnApproved
Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bến TreXây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bến Tre/PublishingImages/Lists/thongtintuyentruyen/Tatca/ID2020716134420885_20072020_20207209550323.jpg
Nhà nước của dân, do dân vì dân là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin với việc kế thừa kinh nghiệm trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong bài báo Dân vận viết vào năm 1949, Người khẳng định:
7/20/2020 2:50 PMNo117Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bến Tre/PublishingImages/Lists/thongtintuyentruyen/Tatca/ID2020716134420885_20072020_20207209550323.jpg
Nhà nước của dân, do dân vì dân là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin với việc kế thừa kinh nghiệm trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong bài báo Dân vận viết vào năm 1949, Người khẳng định:
7/20/2020 2:50 PMNoĐã ban hànhNgọc ThiApproved
Vận dụng tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và hạn mặnVận dụng tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và hạn mặn/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID20205874340694_85202093512_20205874437210_XL.jpg
“Dĩ nông vi bản” - lấy dân làm gốc luôn là tư tưởng chủ đạo, là quy chuẩn quan trọng nhất, là sách lược, là thế bền chặt để dựng nước và giữ nước, là cẩm nang điều hành đất nước qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà quân sự lỗi lạc Nguyễn Trãi đã vận dụng tư tưởng ấy trong sự nghiệp cầm binh và sự nghiệp cầm bút như nhắc nhở những nhà lãnh đạo thời bấy giờ và thế hệ sau này “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo”; “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, có nghĩa người dân mới là quan trọng nhất đối với một quốc gia.
7/8/2020 9:15 PMNo76Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Vận dụng tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và hạn mặn/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID20205874340694_85202093512_20205874437210_XL.jpg
“Dĩ nông vi bản” - lấy dân làm gốc luôn là tư tưởng chủ đạo, là quy chuẩn quan trọng nhất, là sách lược, là thế bền chặt để dựng nước và giữ nước, là cẩm nang điều hành đất nước qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà quân sự lỗi lạc Nguyễn Trãi đã vận dụng tư tưởng ấy trong sự nghiệp cầm binh và sự nghiệp cầm bút như nhắc nhở những nhà lãnh đạo thời bấy giờ và thế hệ sau này “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo”; “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, có nghĩa người dân mới là quan trọng nhất đối với một quốc gia.
7/8/2020 9:15 PMNoĐã ban hànhĐỗ Trung ĐôngApproved
Thạnh Phú: Khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhThạnh Phú: Khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020699438754_962020144756_2020699445801_XL.jpg
Ngày 9/6/2020, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Bùi Văn Chương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.
6/9/2020 5:00 PMNo72Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Thạnh Phú: Khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020699438754_962020144756_2020699445801_XL.jpg
Ngày 9/6/2020, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức khai mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Bùi Văn Chương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.
6/9/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhThanh TùngApproved
Ba Tri - Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBa Tri - Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-06/avatar2020_6_3_10_41_2_911.jpg
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2020), ngày 3/6/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri tổ chức khai mạc vòng loại Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
6/3/2020 4:45 PMNo62Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Ba Tri - Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-06/avatar2020_6_3_10_41_2_911.jpg
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2020), ngày 3/6/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri tổ chức khai mạc vòng loại Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
6/3/2020 4:45 PMNoĐã ban hànhMinh TuấnApproved
Ba Tri: Ra mắt Câu lạc bộ gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Ba Tri: Ra mắt Câu lạc bộ gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020519164355283_205202084910_2020519164433298_XL.JPG
Nhân dịp kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 19/5/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ba Tri tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến tham dự có bà Võ Ái Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Nguyễn Hồng Vân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
5/20/2020 9:00 PMNo119Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Ba Tri: Ra mắt Câu lạc bộ gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020519164355283_205202084910_2020519164433298_XL.JPG
Nhân dịp kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 19/5/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ba Tri tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến tham dự có bà Võ Ái Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Nguyễn Hồng Vân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
5/20/2020 9:00 PMNoĐã ban hànhNguyễn Tấn NghĩaApproved
Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”/PublishingImages/2020-05/2020_5_19_16_28_39_579.jpg
Ngày 17/5/2020, tại UBND xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” tỉnh tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
5/19/2020 9:05 PMNo55Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”/PublishingImages/2020-05/2020_5_19_16_28_39_579.jpg
Ngày 17/5/2020, tại UBND xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” tỉnh tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
5/19/2020 9:05 PMNoĐã ban hànhNguyễn SơnApproved
Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhHội thảo trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-05/2020_5_19_17_47_53_736.JPG
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.
5/19/2020 8:50 PMYes61Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-05/2020_5_19_17_47_53_736.JPG
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.
5/19/2020 8:50 PMYesĐã ban hànhThu HuyềnApproved
Nhiều tư liệu ý nghĩa về Bác trong đợt trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”Nhiều tư liệu ý nghĩa về Bác trong đợt trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”/PublishingImages/2020-05/2020_5_19_16_21_0_1.JPG
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020) do Bảo tàng Bến Tre phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Thời gian trưng bày chuyên đề từ ngày 14/5 đến ngày 9/11/2020, tại Nhà trưng bày Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh, Bảo tàng Bến Tre.
5/19/2020 8:45 PMNo69Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Nhiều tư liệu ý nghĩa về Bác trong đợt trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”/PublishingImages/2020-05/2020_5_19_16_21_0_1.JPG
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020) do Bảo tàng Bến Tre phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Thời gian trưng bày chuyên đề từ ngày 14/5 đến ngày 9/11/2020, tại Nhà trưng bày Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh, Bảo tàng Bến Tre.
5/19/2020 8:45 PMNoĐã ban hànhÁnh NguyệtApproved
Ra mắt tập sách tái bản “Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ”Ra mắt tập sách tái bản “Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đây là một trong những sản phẩm văn hóa chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện. Tập sách vừa hoàn thành xuất bản vào những ngày giữa tháng 5/2020. Thông qua những bài viết, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, tập sách đã thể hiện những tình cảm sâu sắc của người dân xứ Dừa với Bác. Đó cũng là động lực để xứ Dừa phấn đấu vươn lên.
5/18/2020 8:40 PMNo50Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Ra mắt tập sách tái bản “Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đây là một trong những sản phẩm văn hóa chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện. Tập sách vừa hoàn thành xuất bản vào những ngày giữa tháng 5/2020. Thông qua những bài viết, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, tập sách đã thể hiện những tình cảm sâu sắc của người dân xứ Dừa với Bác. Đó cũng là động lực để xứ Dừa phấn đấu vươn lên.
5/18/2020 8:40 PMNoĐã ban hànhÁnh NguyệtApproved
Long trọng kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nướcLong trọng kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nước/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020517124818455_17052020_2020517132141564.png
Sáng ngày 17/5/2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020).
5/17/2020 8:35 PMNo40Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Long trọng kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nước/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID2020517124818455_17052020_2020517132141564.png
Sáng ngày 17/5/2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020).
5/17/2020 8:35 PMNoĐã ban hànhTrương HùngApproved
Rèn luyện phong cách “Nói đi đôi với làm” của đoàn viên, thanh niên qua câu chuyện Bác Hồ bỏ thuốc láRèn luyện phong cách “Nói đi đôi với làm” của đoàn viên, thanh niên qua câu chuyện Bác Hồ bỏ thuốc lá/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID20205773210116_07052020_202057102754788.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc sinh thời đã luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên cần phải “nói đi đôi với làm”. Chính bản thân Người đã luôn mẫu mực thực hành điều đó. Câu chuyện “Bác Hồ bỏ thuốc lá” là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho tác phong đạo đức “nói đi đôi với làm” của Người. Câu chuyện được kể lại như sau:
5/7/2020 9:10 PMNo86Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Rèn luyện phong cách “Nói đi đôi với làm” của đoàn viên, thanh niên qua câu chuyện Bác Hồ bỏ thuốc lá/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/ID20205773210116_07052020_202057102754788.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc sinh thời đã luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên cần phải “nói đi đôi với làm”. Chính bản thân Người đã luôn mẫu mực thực hành điều đó. Câu chuyện “Bác Hồ bỏ thuốc lá” là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho tác phong đạo đức “nói đi đôi với làm” của Người. Câu chuyện được kể lại như sau:
5/7/2020 9:10 PMNoĐã ban hànhĐỗ Trung ĐôngApproved
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bến Tre năm 2018 Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bến Tre năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2018 4:20 PMNo576Đã ban hànhCải cách hành chính(None)Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bến Tre năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2018 4:20 PMNoĐã ban hànhApproved
Quan điểm tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”Quan điểm tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Với một khát vọng cháy bỏng, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp, sáng tạo, tầm nhìn vượt thời đại, kết đọng trong những giá trị nhân văn cao đẹp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh là XYZ đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, tác phẩm đặc biệt đã nêu một trong những nội dung hết sức quan trọng trong di sản quý báu của Hồ Chí Minh là tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng, một vấn đề vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc về vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân và ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay.
10/5/2017 3:00 PMNo1110Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Quan điểm tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Với một khát vọng cháy bỏng, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp, sáng tạo, tầm nhìn vượt thời đại, kết đọng trong những giá trị nhân văn cao đẹp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh là XYZ đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, tác phẩm đặc biệt đã nêu một trong những nội dung hết sức quan trọng trong di sản quý báu của Hồ Chí Minh là tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng, một vấn đề vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc về vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân và ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay.
10/5/2017 3:00 PMNoĐã ban hànhCao KhiếtApproved
Sự lãnh đạo của Đảng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhSự lãnh đạo của Đảng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Vì vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài và được Đảng ta sớm nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh như lời điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trước lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vì Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”1.
11/17/2016 10:25 PMNo7194Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Sự lãnh đạo của Đảng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Vì vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài và được Đảng ta sớm nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh như lời điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trước lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vì Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”1.
11/17/2016 10:25 PMNoĐã ban hànhCao KhiếtApproved
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhĐẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhttp://www.bentre.gov.vn/PublishingImages/2016-09/2016_9_21_15_30_48_351.jpg
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW và ngày 8/9/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
9/21/2016 5:00 PMNo8324Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhttp://www.bentre.gov.vn/PublishingImages/2016-09/2016_9_21_15_30_48_351.jpg
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW và ngày 8/9/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
9/21/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhCao KhiếtApproved
Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”http://www.bentre.gov.vn/PublishingImages/2016-07/2016_7_26_9_19_16_19.JPG
Cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành, giữ độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc đã phải chịu những tổn thất không sao kể siết. Hàng triệu bà mẹ đã bao lần tiễn con đi, là bao lần khóc thầm lặng lẽ bởi hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống hoặc mang thương tật suốt đời, nhiều người còn mang trong mình vết thương da cam. Để rồi còn đó hàng năm trong những ngày xuân về, tết đến nhiều nhà không được hưởng trọn niềm vui sum họp, vì người thân của họ đã ra đi mãi mãi không về. Sự hy sinh của các liệt sĩ, của thương bình, người có công với cách mạng vì dân tộc, vì đất nước là vô cùng to lớn và vô giá.
7/26/2016 8:00 AMNo6996Đã ban hànhHọc và làm theo lời Bác(None)Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”http://www.bentre.gov.vn/PublishingImages/2016-07/2016_7_26_9_19_16_19.JPG
Cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành, giữ độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc đã phải chịu những tổn thất không sao kể siết. Hàng triệu bà mẹ đã bao lần tiễn con đi, là bao lần khóc thầm lặng lẽ bởi hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống hoặc mang thương tật suốt đời, nhiều người còn mang trong mình vết thương da cam. Để rồi còn đó hàng năm trong những ngày xuân về, tết đến nhiều nhà không được hưởng trọn niềm vui sum họp, vì người thân của họ đã ra đi mãi mãi không về. Sự hy sinh của các liệt sĩ, của thương bình, người có công với cách mạng vì dân tộc, vì đất nước là vô cùng to lớn và vô giá.
7/26/2016 8:00 AMNoĐã ban hànhCường-Hân-Lan-VinhApproved
Chợ Lách: Bàn giao 9 căn nhà tình thương tại xã Sơn Định Chợ Lách: Bàn giao 9 căn nhà tình thương tại xã Sơn Định /PublishingImages/2014-11/4702_13112014_6852.jpg
Ngày 12/11/2014, xã Sơn Định huyện Chợ Lách tổ chức bàn giao 9 căn nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
11/14/2014 4:00 PMNo8989Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Chợ Lách: Bàn giao 9 căn nhà tình thương tại xã Sơn Định /PublishingImages/2014-11/4702_13112014_6852.jpg
Ngày 12/11/2014, xã Sơn Định huyện Chợ Lách tổ chức bàn giao 9 căn nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
11/14/2014 4:00 PMNoĐã ban hànhTh.S. Nguyễn Thị Lệ ThuỷApproved
Chi hội Minh Tâm đến với bà con nghèo vùng biển Thạnh PhúChi hội Minh Tâm đến với bà con nghèo vùng biển Thạnh Phú/PublishingImages/2014-11/4603_4112014_6696.JPG
Những ngày đầu tháng 11/2014, bà con nghèo ở 3 xã Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải huyện Thạnh Phú hân hoan, vui tươi như ngày hội.
11/5/2014 5:00 PMNo8277Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Chi hội Minh Tâm đến với bà con nghèo vùng biển Thạnh Phú/PublishingImages/2014-11/4603_4112014_6696.JPG
Những ngày đầu tháng 11/2014, bà con nghèo ở 3 xã Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải huyện Thạnh Phú hân hoan, vui tươi như ngày hội.
11/5/2014 5:00 PMNoĐã ban hànhHồng NgaApproved
Thạnh Phú bàn giao nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sáchThạnh Phú bàn giao nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sách/PublishingImages/2014-11/4596_3112014_6687.jpg
Huyện Thạnh Phú vừa bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở, trong đó xã An Qui có 02 căn nhà tình nghĩa, xã Mỹ An có 01 căn nhà tình nghĩa, 02 căn nhà nghĩa tình đồng đội và xã An Điền có 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội.
11/5/2014 4:00 PMNo7844Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Thạnh Phú bàn giao nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sách/PublishingImages/2014-11/4596_3112014_6687.jpg
Huyện Thạnh Phú vừa bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở, trong đó xã An Qui có 02 căn nhà tình nghĩa, xã Mỹ An có 01 căn nhà tình nghĩa, 02 căn nhà nghĩa tình đồng đội và xã An Điền có 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội.
11/5/2014 4:00 PMNoĐã ban hànhNgọc HânApproved
THƯ CẢM ƠNTHƯ CẢM ƠN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2014 3:00 PMNo7794Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)THƯ CẢM ƠN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2014 3:00 PMNoĐã ban hànhThanh HươngApproved
TP. Bến Tre: Trao nhà tình thương cho hộ nghèoTP. Bến Tre: Trao nhà tình thương cho hộ nghèo/PublishingImages/2014-10/4348_16102014_6370.JPG
Ngày 16/10/2014, ông Nguyễn Quang Hiển – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Sài Gòn Vina đã đến xã Nhơn Thạnh (thành phố Bến Tre) trao hai căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.
10/21/2014 10:00 AMNo1Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)TP. Bến Tre: Trao nhà tình thương cho hộ nghèo/PublishingImages/2014-10/4348_16102014_6370.JPG
Ngày 16/10/2014, ông Nguyễn Quang Hiển – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Sài Gòn Vina đã đến xã Nhơn Thạnh (thành phố Bến Tre) trao hai căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.
10/21/2014 10:00 AMNoĐã ban hànhHuỳnh HoaApproved
Hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre Hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre /Documents/10-2014/4158_3102014_6113_n.jpg

9 tháng đầu năm 2014, dù đời sống kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh còn lắm khó khăn nhưng tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay, cùng đồng hành chăm lo cho người nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật luôn nồng ấm.

10/7/2014 12:00 AMNo8459Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre /Documents/10-2014/4158_3102014_6113_n.jpg

9 tháng đầu năm 2014, dù đời sống kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh còn lắm khó khăn nhưng tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay, cùng đồng hành chăm lo cho người nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật luôn nồng ấm.

10/7/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhHồng NgaApproved
Công ty GreenFeed Việt Nam tặng quà cho học sinh nghèo các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng TrômCông ty GreenFeed Việt Nam tặng quà cho học sinh nghèo các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm/Documents/10-2014/4131_2102014_6073_N.jpg

Ngày 27/9/2014, nhà tài trợ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh  Bến Tre, Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc, Ủy ban nhân dân xã Hòa Lộc tổ chức buổi lễ trao học bổng cho 67 học sinh nghèo hiếu học 3 huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và huyện Giồng Trôm. Ông Lê Văn Gặp – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến dự.

10/2/2014 12:00 AMNo6978Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Công ty GreenFeed Việt Nam tặng quà cho học sinh nghèo các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm/Documents/10-2014/4131_2102014_6073_N.jpg

Ngày 27/9/2014, nhà tài trợ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh  Bến Tre, Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc, Ủy ban nhân dân xã Hòa Lộc tổ chức buổi lễ trao học bổng cho 67 học sinh nghèo hiếu học 3 huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và huyện Giồng Trôm. Ông Lê Văn Gặp – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến dự.

10/2/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhĐông NgânApproved
THƯ CẢM ƠNTHƯ CẢM ƠN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hội KHKT Cầu đường Bến Tre và lãnh đạo các huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Nam chân thành cảm ơn các tổ chức xã hội từ thiện, với tấm lòng từ thiện, tình cảm hỗ trợ giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Số tiền hỗ trợ được tổ chức xây cầu, lộ sau đây.

10/2/2014 12:00 AMNo7501Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)THƯ CẢM ƠN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hội KHKT Cầu đường Bến Tre và lãnh đạo các huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Nam chân thành cảm ơn các tổ chức xã hội từ thiện, với tấm lòng từ thiện, tình cảm hỗ trợ giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Số tiền hỗ trợ được tổ chức xây cầu, lộ sau đây.

10/2/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhThanh HươngApproved
Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo ở các xã ven biểnNhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo ở các xã ven biển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 28/9/2014, nhóm từ thiện Khoa và những người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Huyện đoàn Thạnh Phú đến Trường THCS Thạnh Hải trao 3 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm các em: Đặng Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Nguyệt Huỳnh, học sinh lớp 7, và em Trần Thị Diễm Trinh, học sinh lớp 8. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng do các thành viên trong nhóm đóng góp. Ngoài ra, nhóm từ thiện còn tặng các em dụng cụ học tập, sách vở, đèn chiếu sáng dùng cho học tập.

9/30/2014 12:00 AMNo6701Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo ở các xã ven biển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 28/9/2014, nhóm từ thiện Khoa và những người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Huyện đoàn Thạnh Phú đến Trường THCS Thạnh Hải trao 3 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm các em: Đặng Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Nguyệt Huỳnh, học sinh lớp 7, và em Trần Thị Diễm Trinh, học sinh lớp 8. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng do các thành viên trong nhóm đóng góp. Ngoài ra, nhóm từ thiện còn tặng các em dụng cụ học tập, sách vở, đèn chiếu sáng dùng cho học tập.

9/30/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhThanh TùngApproved
TP. Bến Tre: Trao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khănTP. Bến Tre: Trao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn/Documents/09-2014/4069_2692014_5978_N.jpg

Ngày 25/9/2014, Ủy ban nhân dân xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre tổ chức lễ trao mái ấm tình thương cho bà Trương Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1952, ở ấp 4, là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

9/29/2014 12:00 AMNo6877Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)TP. Bến Tre: Trao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn/Documents/09-2014/4069_2692014_5978_N.jpg

Ngày 25/9/2014, Ủy ban nhân dân xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre tổ chức lễ trao mái ấm tình thương cho bà Trương Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1952, ở ấp 4, là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

9/29/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhMinh TrấnApproved
Ba Tri: Tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thươngBa Tri: Tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương/Documents/09-2014/3977_2292014_5854_N.jpg

Ngày 19/9/2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri phối hợp Ủy ban nhân dân xã Phú Ngãi và Ủy ban nhân dân xã xã Phú Lễ tổ chức lễ trao tặng 2 nhà tình thương cho hộ nghèo. Đến dự buổi lễ có ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng thanh tra Chính phủ.

9/22/2014 12:00 AMNo6339Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Ba Tri: Tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương/Documents/09-2014/3977_2292014_5854_N.jpg

Ngày 19/9/2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri phối hợp Ủy ban nhân dân xã Phú Ngãi và Ủy ban nhân dân xã xã Phú Lễ tổ chức lễ trao tặng 2 nhà tình thương cho hộ nghèo. Đến dự buổi lễ có ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng thanh tra Chính phủ.

9/22/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhMinh ĐứcApproved
Giồng Trôm: Trao học bổng cho 114 học sinh có hoàn cảnh khó khănGiồng Trôm: Trao học bổng cho 114 học sinh có hoàn cảnh khó khăn/Documents/09-2014/3959_1892014_5823_N.jpg

Sáng ngày 18/9/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Trôm phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện năm học 2014-2015. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre, đại diện nhà tài trợ đến dự.

9/18/2014 12:00 AMNo6293Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Giồng Trôm: Trao học bổng cho 114 học sinh có hoàn cảnh khó khăn/Documents/09-2014/3959_1892014_5823_N.jpg

Sáng ngày 18/9/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Trôm phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện năm học 2014-2015. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre, đại diện nhà tài trợ đến dự.

9/18/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhC.Q.DApproved
Hiệp Hội Christina Noble phát học bổng cho trẻ em tỉnh Bến TreHiệp Hội Christina Noble phát học bổng cho trẻ em tỉnh Bến Tre/Documents/09-2014/3926_1692014_5768_N.jpg

Chiều ngày 15/9/2014, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Hiệp hội Christina Noble Children’s gặp gỡ và trao học bổng quý 3 năm 2014 cho 73 trẻ em thuộc Dự án Bảo trợ Giáo dục do Hiệp hội tài trợ.

9/17/2014 12:00 AMNo5491Đã ban hànhThông tin nhân đạo(None)Hiệp Hội Christina Noble phát học bổng cho trẻ em tỉnh Bến Tre/Documents/09-2014/3926_1692014_5768_N.jpg

Chiều ngày 15/9/2014, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Hiệp hội Christina Noble Children’s gặp gỡ và trao học bổng quý 3 năm 2014 cho 73 trẻ em thuộc Dự án Bảo trợ Giáo dục do Hiệp hội tài trợ.

9/17/2014 12:00 AMNoĐã ban hànhTTXTTMApproved
1 - 30Next