Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Đồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtĐồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/1/2021 9:35 AMNo47Đã ban hành250000250000Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịTinĐồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/1/2021 9:35 AMNoĐã ban hành
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng các giai đoạnBản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng các giai đoạn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/5/2021 10:00 AMNo31Đã ban hành250000250000Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịBản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng các giai đoạn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/5/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Ngày 13/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Cty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại SG VIETLAND tại Khu dân cư Mỏ Cày NamNgày 13/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Cty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại SG VIETLAND tại Khu dân cư Mỏ Cày Nam/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/13/2021 2:25 PMNo36Đã ban hành250000250000Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtTinNgày 13/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Cty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại SG VIETLAND tại Khu dân cư Mỏ Cày Nam/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/13/2021 2:25 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hòa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định về việc quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hòa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/1/2021 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định về việc quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hòa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhquyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-doi-voi-cac-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-day-nghe-y-te-van-hoa-the-duc-the-thao-moi-truong-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Danh sách chủ nguồn thải Chất thải nguy hạiDanh sách chủ nguồn thải Chất thải nguy hại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách chủ nguồn thải Chất thải nguy hại
4/15/2020 3:00 PMNo308Đã ban hànhDanh sách thông tin về các nguồn thải(None)Danh sách chủ nguồn thải Chất thải nguy hại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách chủ nguồn thải Chất thải nguy hại
4/15/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtBản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất/chinh-quyen/PublishingImages/Lists/DinhHuongChienLuoc/NewForm/BDDCQH-BEN-TRE---18-11.jpg
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015
4/15/2020 11:00 AMNo829Đã ban hành250000250000Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất/chinh-quyen/PublishingImages/Lists/DinhHuongChienLuoc/NewForm/BDDCQH-BEN-TRE---18-11.jpg
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015
4/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hànhQuyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/5/2020 4:00 PMNo7Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/5/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025Quyết định về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 4:00 PMNo9Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/6/2019 4:00 PMNo4Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinNghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/6/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/5/2019 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/5/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến TreNghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/6/2018 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinNghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/6/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/15/2018 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định Quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định Quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/19/2017 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định Quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/19/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreNghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/18/2017 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinNghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/18/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư  xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư  xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/30/2017 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư  xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/30/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/30/2015 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tưTinQuyết định ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/30/2015 4:00 PMNoĐã ban hànhquyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chinh-sach-uu-dai-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Làng du kích tỉnh Bến Tre kết hợp khu du lịch gắn với di tích Đồng KhởiLàng du kích tỉnh Bến Tre kết hợp khu du lịch gắn với di tích Đồng Khởi/PublishingImages/Lists/thongtingioithieu/TatCa/tuong-dongkhoi.jpg
Tái hiện làng du kích trong thời kỳ kháng chiến nhằm phát huy giá trị của Làng du kích gắn với di tích lịch sử cách mạng Đồng Khởi. Giáo dục truyền thống cách mạng, bảo tồn di tích cách mạng và nâng cao cơ sở vật chất ngành du lịch theo loại hình du lịch sinh thái; giải quyết việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
6/5/2014 12:00 AMNo9249Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Làng du kích tỉnh Bến Tre kết hợp khu du lịch gắn với di tích Đồng Khởi/PublishingImages/Lists/thongtingioithieu/TatCa/tuong-dongkhoi.jpg
Tái hiện làng du kích trong thời kỳ kháng chiến nhằm phát huy giá trị của Làng du kích gắn với di tích lịch sử cách mạng Đồng Khởi. Giáo dục truyền thống cách mạng, bảo tồn di tích cách mạng và nâng cao cơ sở vật chất ngành du lịch theo loại hình du lịch sinh thái; giải quyết việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cồn Phụng, Cồn QuyKhu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cồn Phụng, Cồn Quy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo9303Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cồn Phụng, Cồn Quy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú ThuậnDự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo10633Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh TânDự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh Tân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo6566Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh Tân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giao HòaDự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo3372Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phước LongDự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phước Long/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo3397Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phước Long/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Cụm Công nghiệp Bình ThớiCụm Công nghiệp Bình Thới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo2869Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Cụm Công nghiệp Bình Thới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp An Hiệp mở rộngDự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp An Hiệp mở rộng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo3065Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp An Hiệp mở rộng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Cụm Công nghiệp Thị trấn Thạnh PhúCụm Công nghiệp Thị trấn Thạnh Phú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo3231Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Cụm Công nghiệp Thị trấn Thạnh Phú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Cụm Công nghiệp Thị trấn – An Đức Ba TriCụm Công nghiệp Thị trấn – An Đức Ba Tri/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo3116Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Cụm Công nghiệp Thị trấn – An Đức Ba Tri/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Cụm Công nghiệp Khánh Thạnh TânCụm Công nghiệp Khánh Thạnh Tân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo1236Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Cụm Công nghiệp Khánh Thạnh Tân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Cụm Công nghiệp – tiểu thủ công ngiệp Phong NẫmCụm Công nghiệp – tiểu thủ công ngiệp Phong Nẫm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo754Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Cụm Công nghiệp – tiểu thủ công ngiệp Phong Nẫm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Cụm Công nghiệp An Hóa, huyện Châu ThànhCụm Công nghiệp An Hóa, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo580Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Cụm Công nghiệp An Hóa, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Cụm Công nghiệp – tiểu thủ công ngiệp Phong Nẫm 2Cụm Công nghiệp – tiểu thủ công ngiệp Phong Nẫm 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNo2178Đã ban hànhChính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư(None)Cụm Công nghiệp – tiểu thủ công ngiệp Phong Nẫm 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next