Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (Thứ sáu).Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, số 600B9 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)NewTham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (Thứ sáu).Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, số 600B9 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (Thứ sáu).Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, số 600B9 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

6/15/2021 5:40 PMNo1Đã ban hành250000250000Lịch tiếp dânTinTham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (Thứ sáu).Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, số 600B9 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (Thứ sáu).Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, số 600B9 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

6/15/2021 5:40 PMNoĐã ban hành
Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Quang Huệ, ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba TriThụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Quang Huệ, ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Quang Huệ, ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

5/26/2021 8:00 AMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Quang Huệ, ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Quang Huệ, ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

5/26/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Răng, địa chỉ ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba TriThụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Răng, địa chỉ ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Răng, địa chỉ ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

5/26/2021 7:40 AMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Răng, địa chỉ ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Răng, địa chỉ ấp An Quới, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

5/26/2021 7:40 AMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với của ông Đoàn Văn Tới, ấp Bình An, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với của ông Đoàn Văn Tới, ấp Bình An, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với của ông Đoàn Văn Tới, ấp Bình An, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

5/18/2021 1:40 PMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với của ông Đoàn Văn Tới, ấp Bình An, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với của ông Đoàn Văn Tới, ấp Bình An, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

5/18/2021 1:40 PMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Lê Cao Thanh Trúc, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến TreThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Lê Cao Thanh Trúc, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Lê Cao Thanh Trúc, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre

5/12/2021 11:20 AMNo3Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Lê Cao Thanh Trúc, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Lê Cao Thanh Trúc, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre

5/12/2021 11:20 AMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị BéThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Bé/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Bé​

4/25/2021 10:00 PMNo4Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Bé/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Bé​

4/25/2021 10:00 PMNoĐã ban hành
Mời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dânMời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Mời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân)

3/22/2021 3:00 PMNo5Đã ban hành250000250000Lịch tiếp dânTinMời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Mời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân)

3/22/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Trần Tùng Chinh, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày NamThông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Trần Tùng Chinh, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Trần Tùng Chinh, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam

2/25/2021 10:00 AMNo7Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Trần Tùng Chinh, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Trần Tùng Chinh, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam

2/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Lê Văn Xiếu, ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định, huyện Mỏ Cày NamThông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Lê Văn Xiếu, ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Lê Văn Xiếu, ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam

2/25/2021 9:40 AMNo6Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Lê Văn Xiếu, ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại lần 1 của ông Lê Văn Xiếu, ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam

2/25/2021 9:40 AMNoĐã ban hành
Thụ lý giả quyết khiếu nại lần 2 của ông Đặng Văn SánhThụ lý giả quyết khiếu nại lần 2 của ông Đặng Văn Sánh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thụ lý giả quyết khiếu nại lần 2 của ông Đặng Văn Sánh

2/4/2021 5:35 PMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinThụ lý giả quyết khiếu nại lần 2 của ông Đặng Văn Sánh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thụ lý giả quyết khiếu nại lần 2 của ông Đặng Văn Sánh

2/4/2021 5:35 PMNoĐã ban hành
Thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Huỳnh Văn ChiếnThụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Huỳnh Văn Chiến/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Huỳnh Văn Chiến

2/4/2021 5:30 PMNo5Đã ban hành250000250000Thông báoTinThụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Huỳnh Văn Chiến/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Huỳnh Văn Chiến

2/4/2021 5:30 PMNoĐã ban hành
Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh)Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh)

1/18/2021 2:20 PMNo4Đã ban hành250000250000Lịch tiếp dânTinTham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh)

1/18/2021 2:20 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021

1/8/2021 9:00 AMNo5Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021

1/8/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Minh Hoà, 99B1, Khu phố 5, Phường Phú Khương, thành phố Bến TreThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Minh Hoà, 99B1, Khu phố 5, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Minh Hoà, 99B1, Khu phố 5, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

12/30/2020 8:20 AMNo4Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Minh Hoà, 99B1, Khu phố 5, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Minh Hoà, 99B1, Khu phố 5, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

12/30/2020 8:20 AMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Thế Dũng, 99B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, thành phố Bến TreThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Thế Dũng, 99B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Thế Dũng, 99B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

12/30/2020 8:15 AMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Thế Dũng, 99B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Thế Dũng, 99B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

12/30/2020 8:15 AMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Trung Thành, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến TreThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Trung Thành, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Trung Thành, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre

12/30/2020 8:10 AMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Trung Thành, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Trung Thành, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre

12/30/2020 8:10 AMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Văn Tấn, ấp Đông Thuận, xã Thành An, huyện Mỏ Cày BắcThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Văn Tấn, ấp Đông Thuận, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Văn Tấn, ấp Đông Thuận, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc

12/24/2020 1:20 PMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Văn Tấn, ấp Đông Thuận, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Văn Tấn, ấp Đông Thuận, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc

12/24/2020 1:20 PMNoĐã ban hành
Mời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/12/2020 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân)Mời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/12/2020 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Mời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/12/2020 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân)

12/15/2020 8:25 AMNo3Đã ban hành250000250000Lịch tiếp dânTinMời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/12/2020 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Mời tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân (lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/12/2020 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân)

12/15/2020 8:25 AMNoĐã ban hành
V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Nguyễn Thị HạnhV/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Nguyễn Thị Hạnh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Nguyễn Thị Hạnh

11/27/2020 8:25 AMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinV/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Nguyễn Thị Hạnh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Nguyễn Thị Hạnh

11/27/2020 8:25 AMNoĐã ban hành
V/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Hải, ấp Hội Thành, xã Tân Hội , huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Hải, ấp Hội Thành, xã Tân Hội , huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Hải, ấp Hội Thành, xã Tân Hội , huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

11/24/2020 3:15 PMNo5Đã ban hành250000250000Thông báoTinV/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Hải, ấp Hội Thành, xã Tân Hội , huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Hải, ấp Hội Thành, xã Tân Hội , huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

11/24/2020 3:15 PMNoĐã ban hành
V/v thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hà, ấp Tân Quới Đông B xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hà, ấp Tân Quới Đông B xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hà, ấp Tân Quới Đông B xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

11/24/2020 3:10 PMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinV/v thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hà, ấp Tân Quới Đông B xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hà, ấp Tân Quới Đông B xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

11/24/2020 3:10 PMNoĐã ban hành
Thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Văng Thị Kim BaoThụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Văng Thị Kim Bao/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Văng Thị Kim Bao

11/12/2020 4:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Văng Thị Kim Bao/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Văng Thị Kim Bao

11/12/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
V/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Dương Văn Đơn và bà Nguyễn Thị Vinh, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến TreV/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Dương Văn Đơn và bà Nguyễn Thị Vinh, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Dương Văn Đơn và bà Nguyễn Thị Vinh, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

11/10/2020 3:00 PMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinV/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Dương Văn Đơn và bà Nguyễn Thị Vinh, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Dương Văn Đơn và bà Nguyễn Thị Vinh, ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

11/10/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn ThuQuyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/3/2020 3:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Quyết định giải quyếtTinQuyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn ThuThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Thu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/3/2020 2:00 PMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Thu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/3/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hồng, ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchV/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hồng, ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hồng, ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách

10/5/2020 3:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinV/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hồng, ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Trần Thị Kim Hồng, ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách

10/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhv-v-thu-ly-giai-quyet-khieu-nai-lan-2-cua-ba-tran-thi-kim-hong-ap-long-hiep-xa-hoa-nghia-huyen-cho-lach
Thông báo v/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Phạm Thị PhiênThông báo v/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Phạm Thị Phiên/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo v/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Phạm Thị Phiên

9/14/2020 3:00 PMNo1Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo v/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Phạm Thị Phiên/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo v/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Phạm Thị Phiên

9/14/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-thu-ly-giai-quyet-khieu-nai-lan-2-cua-ba-pham-thi-phien
 V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Phạm Văn Chiến, số 59, ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Phạm Văn Chiến, số 59, ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Phạm Văn Chiến, số 59, ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm

9/1/2020 3:00 PMYes1Đã ban hành250000250000Lịch tiếp dânTin V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Phạm Văn Chiến, số 59, ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Phạm Văn Chiến, số 59, ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm

9/1/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhthu-ly-giai-quyet-khieu-nai-lan-2-cua-ong-pham-van-chien-so-59-ap-hung-an-a-xa-thanh-phu-dong-huyen-giong-trom
 V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân

8/31/2020 3:00 PMNo5Đã ban hành250000250000Lịch tiếp dânTin V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân

8/31/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân -Lúc 14 giờ, ngày 19/8//2020 -Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnhV/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân -Lúc 14 giờ, ngày 19/8//2020 -Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân -Lúc 14 giờ, ngày 19/8//2020 -Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

8/17/2020 3:00 PMYes3Đã ban hành1250000250000Lịch tiếp dânTinV/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân -Lúc 14 giờ, ngày 19/8//2020 -Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân -Lúc 14 giờ, ngày 19/8//2020 -Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

8/17/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next