Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
Tóm tắt
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
/PublishingImages/ID2021411105845547_1142021111834_20214111106594_XL.gif

​Sáng ngày 11/4/2021, UBND huyện Thạnh Phú long trọng tổ chức lễ công bố xã Phú Khánh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

4/11/2021 12:20 PM/PublishingImages/ID2021411105845547_1142021111834_20214111106594_XL.gif

​Sáng ngày 11/4/2021, UBND huyện Thạnh Phú long trọng tổ chức lễ công bố xã Phú Khánh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

4/11/2021 12:20 PM27875Công bố xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú đạt chuẩn nông thôn mới Approved
/PublishingImages/ID202141192010859_114202193147_202141192445109_XL.jpg

​Sáng ngày 11/4/2021, tại Công viên An Hội, thành phố Bến Tre đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bến Tre và Giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm 2021. Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, thành phố và hơn 1.500 lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tham gia.

4/11/2021 10:10 AM/PublishingImages/ID202141192010859_114202193147_202141192445109_XL.jpg

​Sáng ngày 11/4/2021, tại Công viên An Hội, thành phố Bến Tre đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bến Tre và Giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm 2021. Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, thành phố và hơn 1.500 lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tham gia.

4/11/2021 10:10 AM27874Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm 2021Approved
/PublishingImages/ID202141083125344_104202184449_20214108338641_XL.gif

​Ngày 09/4/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với UBND huyện Bình Đại tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm việc làm cho gần 400 học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Ông Đoàn Hải Nam - Phó Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, ông Phạm Hữu Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

4/10/2021 5:00 PM/PublishingImages/ID202141083125344_104202184449_20214108338641_XL.gif

​Ngày 09/4/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với UBND huyện Bình Đại tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm việc làm cho gần 400 học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Ông Đoàn Hải Nam - Phó Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, ông Phạm Hữu Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

4/10/2021 5:00 PM27872Bình Đại tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm việc Approved
/PublishingImages/ID202141084826594_10420219537_202141084917453_XL.gif

​Ngày 9/4/2021,Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út,Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mỏ Cày Nam đến làm việc với xã Bình Khánh về tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), ấp nông thôn mới. Cùng tham gia làm việc có ông Nguyễn Việt Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban.

4/10/2021 5:00 PM/PublishingImages/ID202141084826594_10420219537_202141084917453_XL.gif

​Ngày 9/4/2021,Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út,Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mỏ Cày Nam đến làm việc với xã Bình Khánh về tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), ấp nông thôn mới. Cùng tham gia làm việc có ông Nguyễn Việt Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban.

4/10/2021 5:00 PM27873Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Bình KhánhApproved
/PublishingImages/ID202141011818109_104202111196_2021410111014672_XL.jpg

​Sáng ngày 10/4/2021, UBND huyện Châu Thành long trọng tổ chức Lễ công bố xã Tường Đa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Kỷ; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thới; Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu; Quyền Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Phúc Linh cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành; lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân xã Tường Đa đến dự.

4/10/2021 11:35 AM/PublishingImages/ID202141011818109_104202111196_2021410111014672_XL.jpg

​Sáng ngày 10/4/2021, UBND huyện Châu Thành long trọng tổ chức Lễ công bố xã Tường Đa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Kỷ; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thới; Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu; Quyền Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Phúc Linh cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành; lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân xã Tường Đa đến dự.

4/10/2021 11:35 AM27871Công bố xã Tường Đa, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mớiApproved
1 - 5Next