Thư viện ảnh


  
  
Picture Size
  
  
BHC.png
  
800 x 531836 KB 3/16/2021 10:35 AM
cs_Chủ-tịch-Quốc-Hội-Nguyễn-Thị-Kim-Ngân-và-Bí-thư-Tỉnh-ủy-Võ-Thành-Hạo.jpg
  
800 x 530447 KB 3/16/2021 10:35 AM
cs_Diễu-hành-chân-dung-Chủ-tịch-Hồ--Chí-Minh-tại-lễ-khai-mạc.jpg
  
840 x 530443 KB 3/16/2021 10:35 AM
cs_Hội-nghị-xúc-tiến-đầu-tư.jpg
  
840 x 530362 KB 3/16/2021 10:35 AM
cs_Lãnh-đạo-tỉnh-và-Ban-Tổ-chức-Đại-hội-tặng-hoa-cho-các-đoàn-tham-dự-Đại-hội.jpg
  
800 x 531836 KB 3/16/2021 10:35 AM
cs_Lễ-thông-xe-3-cầu-Mương-Điều,-Ranh-Tổng,-Hương-Mỹ.jpg
  
800 x 530408 KB 3/16/2021 10:35 AM
cs_Một-nội-dung-trình-diễn-trong-Chương-trình-nghệ-thuật-tại-Lễ-khai-mạc-Đại-hội.jpg
  
800 x 530475 KB 3/16/2021 10:35 AM
IMG_4306.png
  
800 x 530840 KB 3/16/2021 10:35 AM
IMG_7406.png
  
800 x 530853 KB 3/16/2021 10:35 AM
IMG_8141.png
  
800 x 530926 KB 3/16/2021 10:35 AM
IMG_8291.png
  
800 x 531897 KB 3/16/2021 10:35 AM
IMG_8477.png
  
800 x 530865 KB 3/16/2021 10:35 AM
IMG_8504.png
  
800 x 530768 KB 3/16/2021 10:35 AM
IMG_8792.png
  
800 x 530758 KB 3/16/2021 10:35 AM
img-1.jpg
  
795 x 530182 KB 3/16/2021 10:24 AM
img-10.jpg
  
800 x 534146 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-11.jpg
  
800 x 530597 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-2.jpg
  
799 x 472440 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-3.jpg
  
800 x 553849 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-4.jpg
  
800 x 549646 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-5.jpg
  
800 x 530690 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-6.jpg
  
800 x 600124 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-7.jpg
  
800 x 60073 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-8.jpg
  
801 x 601126 KB 9/30/2020 12:01 AM
img-9.jpg
  
800 x 600123 KB 9/30/2020 12:01 AM
P1100897.jpg
  
3072 x 23043460 KB 3/16/2021 10:35 AM
P1120088.jpg
  
3072 x 23043424 KB 3/16/2021 10:35 AM
P1120450.jpg
  
2892 x 20483763 KB 3/16/2021 10:36 AM
P1120501.jpg
  
3072 x 23043624 KB 3/16/2021 10:36 AM
videodulichxudua.jpg
  
420 x 31530 KB 3/16/2021 10:36 AM