Cán bộ thực hiện
  
38671/4/2018 12:00 AM
Approved
38691/3/2018 12:00 AM
Approved
38701/4/2018 12:00 AM
Approved
38711/2/2018 12:00 AM
Approved
38721/2/2018 12:00 AM
Approved
38731/3/2018 12:00 AM
Approved
38741/3/2018 12:00 AM
Approved
38751/3/2018 12:00 AM
Approved
38761/3/2018 12:00 AM
Approved
38771/4/2018 12:00 AM
Approved
38781/4/2018 12:00 AM
Approved
38791/4/2018 12:00 AM
Approved
38801/4/2018 12:00 AM
Approved
38811/4/2018 12:00 AM
Approved
38821/4/2018 12:00 AM
Approved
38831/4/2018 12:00 AM
Approved
38851/5/2018 12:00 AM
Approved
38861/5/2018 12:00 AM
Approved
38871/5/2018 12:00 AM
Approved
38881/5/2018 12:00 AM
Approved
38891/5/2018 12:00 AM
Approved
38901/5/2018 12:00 AM
Approved
38911/5/2018 12:00 AM
Approved
38921/5/2018 12:00 AM
Approved
38931/5/2018 12:00 AM
Approved
38941/8/2018 12:00 AM
Approved
38951/8/2018 12:00 AM
Approved
38971/8/2018 12:00 AM
Approved
38981/8/2018 12:00 AM
Approved
38991/8/2018 12:00 AM
Approved
1 - 30Next
Lịch làm việc tuần

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần

(Từ ngày đến ngày )

Ngày
Nội dung công việc Địa điểm Giấy mời

Thứ 2

18/01/2021
7g30: Họp Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn – PCT) VPTU
8g: Họp bàn thống nhất hướng giải quyết cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (đ/c Minh Cảnh – PCT) VPUBND tỉnh
9g: Dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa do Công ty Xăng dầu Bến Tre tài trợ (đ/c Mười – PCT) xã Long Mỹ, Giồng Trôm
13g30: Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn, đ/c Minh Cảnh – PCT) VPUBND tỉnh
13g30: Dự làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài PT&TH tỉnh (đ/c Mười – PCT) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
15g30: Họp Thường trực UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn, đ/c Minh Cảnh – PCT ) VPUBND tỉnh

Thứ 3

19/01/2021
7g30: Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đ/c Chủ tịch) VPTU
7g30: Báo cáo chuyên đề phát triển kinh tế cho Huyện ủy Bình Đại (đ/c Trúc Sơn - PCT) Huyện ủy Bình Đại
7g30: Dự hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường (đ/c Minh Cảnh – PCT) Sở TN&MT
7g30: Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra viên (đ/c Mười – PCT) VPUBND tỉnh
8g: Dự sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh (đ/c Mười – PCT) LĐLĐ tỉnh
13g30: Họp Thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 01/2021 (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh

Thứ 4

20/01/2021
7g30: Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (cả ngày) (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPTU
13g30: Dự đối thoại với Công dân tháng 01/2021 (đ/c Chủ tịch) Trụ sở Tiếp dân
13g30: Dự Hội nghị tổng kết ngành Y tế (đ/c Mười – PCT) Sở Y tế

Thứ 5

21/01/2021
7g30: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 01/2021 (cả ngày) (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn – PCT) VPTU
7g30: Họp nghe báo cáo kết quả rà soát hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và đề xuất, định hướng phát triển quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (đ/c Minh Cảnh – PCT) Sở NN&PTNT
7g30: Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (đ/c Mười – PCT) Sở Tư pháp
13g30: Dự hội nghị tổng kết ngành Công thương (đ/c Minh Cảnh – PCT) Sở Công thương
13g30: Dự hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông (đ/c Mười – PCT) Sở TT&TT

Thứ 6

22/01/2021
7g30: Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (đ/c Chủ tịch, đ/c Minh Cảnh - PCT) VPUBND tỉnh
8g00: Dự Diễn đàn đầu tư Ấn Độ- Việt Nam (đ/c Trúc Sơn - PCT) TPHCM
13g30: Họp Ủy ban bầu cử các cấp (đ/c Chủ tịch) VPUBND tỉnh
13g30: Họp tháo gỡ khó khăn về tiến độ một số dự án kè của BQLDA ĐT NN&PTNT (đ/c Trúc Sơn – PCT) VPUBND tỉnh
13g30: Họp Ban Đại diện NHCSXH tỉnh (đ/c Mười – PCT) NH CSXH
15g30: Họp tháo gỡ khó khăn dự án Trung tâm CNTT và chuyển đổi số (đ/c Trúc Sơn –PCT) VP.UBND tỉnh

Thứ 7

23/01/2021
Tiếp đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu (đ/c Mười – PCT)