Cán bộ thực hiện
  
38671/4/2018 12:00 AM
Approved
38691/3/2018 12:00 AM
Approved
38701/4/2018 12:00 AM
Approved
38711/2/2018 12:00 AM
Approved
38721/2/2018 12:00 AM
Approved
38731/3/2018 12:00 AM
Approved
38741/3/2018 12:00 AM
Approved
38751/3/2018 12:00 AM
Approved
38761/3/2018 12:00 AM
Approved
38771/4/2018 12:00 AM
Approved
38781/4/2018 12:00 AM
Approved
38791/4/2018 12:00 AM
Approved
38801/4/2018 12:00 AM
Approved
38811/4/2018 12:00 AM
Approved
38821/4/2018 12:00 AM
Approved
38831/4/2018 12:00 AM
Approved
38851/5/2018 12:00 AM
Approved
38861/5/2018 12:00 AM
Approved
38871/5/2018 12:00 AM
Approved
38881/5/2018 12:00 AM
Approved
38891/5/2018 12:00 AM
Approved
38901/5/2018 12:00 AM
Approved
38911/5/2018 12:00 AM
Approved
38921/5/2018 12:00 AM
Approved
38931/5/2018 12:00 AM
Approved
38941/8/2018 12:00 AM
Approved
38951/8/2018 12:00 AM
Approved
38971/8/2018 12:00 AM
Approved
38981/8/2018 12:00 AM
Approved
38991/8/2018 12:00 AM
Approved
1 - 30Next
Lịch làm việc tháng

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tháng

(Từ ngày đến ngày )

Thứ, ngày, tháng
Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Ghi chú

Thứ 3

04/05/2021
7g30 Họp giải quyết vướng mắc khu công nghiệp Phú Thuận (đ/c Chủ tịch, đ/c Minh Cảnh - PCT) VP UBND tỉnh
13g30 Họp hội đồng thẩm định giá đất (đ/c Chủ tịch) VP UBND tỉnh
13g30 Dự ghi hình ứng viên Đại biểu Quốc hội Khóa XV (đ/c Trúc Sơn – PCT) Đài PTTH tỉnh
13g30 Họp Ban Bầu cử số 1 (ĐBQH) (đ/c Mười – PCT) H. Châu Thành

Thứ 4

05/05/2021
7g30 Kiểm tra công tác bầu cử ở huyện Ba Tri (đ/c Chủ tịch, đ/c Minh Cảnh - PCT) Huyện Ba Tri
Cả ngày Tiếp xúc cử tri H. Mỏ Cày Bắc (đ/c Trúc Sơn – PCT) Xã Nhuận Phú Tân, Thành An

Thứ 5

06/05/2021
7g30 Họp Thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 5/2021 (cả ngày) (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh
7g30 Tiếp xúc cử tri H. Mỏ Cày Bắc (đ/c Trúc Sơn – PCT) Xã Phước Mỹ Trung
13g30 Tiếp xúc cử tri H. Mỏ Cày Nam (đ/c Trúc Sơn – PCT) Xã Phước Hiệp

Thứ 6

07/05/2021
Cả ngày Tiếp xúc cử tri H. Mỏ Cày Nam (đ/c Trúc Sơn – PCT) Thị trấn Mỏ Cày và xã Tân Trung
8g Báo cáo tình hình hoạt động mỏ Cẩm Sơn và kết quả chuẩn bị thực hiện hồ sơ đấu giá 3 khu vực mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre (đ/c Minh Cảnh - PCT) Phòng họp số 02 - Văn phòng UBND tỉnh
687_GM_VPUBND.pdf
8g30 Tham dự buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu (đ/c Chủ tịch) Văn phòng Cty Tân Hoàn Cầu, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
696_GM_VPUBND.pdf
13g30 Họp Ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể (đ/c Minh Cảnh - PCT) VP UBND tỉnh

Thứ 7

08/05/2021
9g Tiếp Chủ tịch Công ty mẹ Probest Việt Nam về đầu tư nuôi tôm công nghệ cao (đ/c Trúc Sơn - PCT) VPUBND tỉnh

Thứ 2

10/05/2021
7g30 Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Chủ tịch) VPTU
Cả ngày Tiếp xúc cử tri huyện Thạnh Phú (đ/c Trúc Sơn - PCT, đ/c Minh Cảnh - PCT) Thị trấn Thạnh Phú
13g30 Họp giao ban Văn phòng UBND và Thường trực UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, đ/c Mười - PCT) VPUBND tỉnh

Thứ 3

11/05/2021
7g30 Họp Thành viên UBND tỉnh tháng 5 lần thứ 2 (đ/c Chủ tịch, đ/c Minh Cảnh – PCT) VPUBND tỉnh
8g Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (đ/c Mười - PCT) PH số 3, Văn phòng UBND tỉnh
708_GM_VPUBND.pdf
14 giờ 15 phút Tham dự khảo sát địa điểm chuẩn bị thành lập khu cách ly tập trung Đồng Gò Trường Cao đẳng Đồng Khởi Bến Tre - cơ sở 2, ĐT885, Lương Hoà, Giồng Trôm, Bến Tre
52_GM_UBND.pdf
7g30 Tiếp xúc cử tri huyện Thạnh Phú (đ/c Trúc Sơn - PCT) Xã Giao Thạnh
13g30 Tiếp xúc cử tri huyện Thạnh Phú (đ/c Trúc Sơn - PCT) VPUBND tỉnh
14g Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ( đ/c Chủ tịch)
15g30 Họp giải quyết thuê đất công ty xăng dầu Bến Tre thuê đất tại Chợ Lách (đ/c Minh Cảnh – PCT) VPUBND tỉnh

Thứ 4

12/05/2021
7g30 Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Tân Xuân, Tân Mỹ (đ/c Chủ tịch) Hội trường UBND xã Mỹ Chánh
7g30 Tiếp xúc cử tri huyện Chợ Lách (đ/c Trúc Sơn – PCT) Thị trấn Chợ Lách
7g30 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đ/c Mười – PCT)
8g Họp Thống nhất tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Chủ tịch, các PCT) PH sớ 3, Văn phòng UBND tỉnh
53_GM_UBND.pdf
13g30 Tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Ngãi Trung, An Phú Trung (đ/c Chủ tịch) UBND xã An Ngãi Trung
13g30 Tiếp xúc cử tri huyện Chợ Lách (đ/c Trúc Sơn - PCT) Xã Vĩnh Thành
17g30 Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh kỳ 21 (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPHĐND tỉnh

Thứ 5

13/05/2021
7g30 Họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần 6 (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn - PCT) VPTU
9g30 Tiếp xúc cử tri huyện Thạnh Phú (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Thạnh Phú
9g30 Nghe báo báo tiến độ Cầu Rạch Miễu 2 ( đ/c Chủ tịch) PH số 2 VPUB
13g30 Họp HĐTĐ khen thưởng (đ/c Chủ tịch) VPUBND tỉnh
15g Họp trực tuyến với Giám đốc Chương trình Quốc gia IFAD tại Việt Nam (đ/c Trúc Sơn - PCT) Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh
715_GM_VPUBND.pdf

Thứ 6

14/05/2021
7g30 Họp thống nhất chủ trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TU về phát động thi đua "Đồng Khởi mới" (đ/c Chủ tịch) VPTU
8 giờ Làm việc với các đơn vị viễn thông, công nghệ thông tin về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (Đ/c Mười - PCT) Phòng họp số 2 (lầu 1) - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
51_GM_UBND.pdf
Cả ngày Tiếp xúc cử tri huyện Thạnh Phú (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Thạnh Phú
7g30 Làm việc với sở KHĐT hồ sơ Khu KT biển và hoạt động Dự án AMD (đ/c Trúc Sơn – PCT)
7g30 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đ/c Mười – PCT)
13g30 Làm việc với Ban Quản lý Dự án WB9 về tiến độ DA ODA (Tiểu 4, 5 WB) (đ/c Trúc Sơn – PCT)

Thứ 7

15/05/2021
Sáng Dự họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (đ/c Mười - PCT)

Thứ 2

17/05/2021
Sáng Tiếp xúc cử tri xã Tân Xuân, Tân Mỹ (đ/c Chủ tịch) UBND xã Tân Xuân
Sáng Họp Ban lãnh đạo VPUBND tỉnh và các Trưởng/Phó phòng VPUB về công tác tham mưu và phối hợp với các VPTU, VPHĐND-QH (đ/c Trúc Sơn - PCT) VPUBND tỉnh
Chiều Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn (đ/c Chủ tịch) UBND xã Mỹ Nhơn
Chiều Họp giao ban Văn phòng UBND và Thường trực UBND tỉnh (các PCT) VPUBND tỉnh

Thứ 3

18/05/2021
Sáng Tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng, An Ngãi Tây (đ/c Chủ tịch) UBND xã Tân Hưng
Sáng Họp Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Ba Tri
Sáng Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (đ/c Mười - PCT)
Chiều Tiếp xúc cử tri xã An Ngãi Trung, An Phú Trung (đ/c Chủ tịch) UBND xã An Ngãi Trung
Chiều Làm việc với sở KHĐT và TTXTĐT-KN về chương trình KN và PTDN giai đoạn 2021-2025 (đ/c Trúc Sơn - PCT)

Thứ 4

19/05/2021
Sáng Kiểm tra tình hình tổ chức bầu cử (đ/c Chủ tịch) Các huyện
Sáng Đi công tác cơ sở (cả ngày) (đ/c Trúc Sơn - PCT) Các huyện, TP
Sáng Dự lễ Tết trồng cây (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Ba Tri

Thứ 5

20/05/2021
Sáng Tiếp công dân lệ kỳ tháng 5 (đ/c Chủ tịch) BTCD tỉnh
Sáng Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Giồng Trôm
Chiều Họp định kỳ các dự án phát triển đô thị trọng điểm (đ/c Trúc Sơn - PCT) VPUBND tỉnh
Chiều Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Ba Tri

Thứ 6

21/05/2021
Cả ngày Họp Thành viên UBND tỉnh tháng 5 (lần 2) (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh
Sáng Họp Thường trực Hội đồng quy hoạch tỉnh về tiến độ lập Quy hoạch tỉnh (đ/c Trúc Sơn - PCT) VPUBND tỉnh
Sáng Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Giồng Trôm
Chiều Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Ba Tri

Chủ nhật

23/05/2021
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ 2

24/05/2021
Sáng Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn - PCT) VPTU
Sáng Họp Ban lãnh đạo VPUBND tỉnh (đ/c Trúc Sơn - PCT) VPUBND tỉnh
Chiều Họp giao ban Văn phòng UBND và Thường trực UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh

Thứ 3

25/05/2021
Sáng Dự Hội nghị triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPTU
Chiều Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 5/2021 (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn - PCT) VPTU

Thứ 4

26/05/2021
Cả ngày Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 5/2021 (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn - PCT) VPTU
Chiều Họp kiểm tra tiến độ giải quyết vướng mắc dự án Quốc lộ 57 (đ/c Minh Cảnh - PCT) H. Chợ Lách

Thứ 5

27/05/2021
Sáng Đi công tác cơ sở (đ/c Chủ tịch) H. Bình Đại
Sáng Báo cáo chuyên đề kinh tế tỉnh Bến Tre cho Huyện ủy Mỏ Cày Nam (đ/c Trúc Sơn - PCT) H. Mỏ Cày Nam
Sáng Tham quan mô hình nuôi tôm thẻ nước ngọt (đ/c Minh Cảnh - PCT)

Thứ 6

28/05/2021
Sáng Dự Hội nghị chuyên đề xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương (đ/c Trúc Sơn - PCT) tỉnh Quảng Ninh
Sáng Hội nghị tổng kết 03 năm Chương trình OCOP (đ/c Minh Cảnh - PCT)

Thứ 2

31/05/2021
Sáng Họp Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Chủ tịch, đ/c Trúc Sơn - PCT) VPTU
Sáng Họp Ban lãnh đạo VPUBND tỉnh (đ/c Trúc Sơn –- PCT) VPUBND tỉnh
Chiều Họp giao ban Văn phòng UBND và Thường trực UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh